Waterkampioen watersport magazine

Vervreemd of ontvreemd?

In Waterkampioen 12/13 sprake we over de gevaren die bestaan bij het aankopen van een schip waar u de herkomst niet goed van kunt achterhalen, en het risico dat u onder omstandigheden toch de eigendom van uw gestolen/doorverkochte schip kwijtraakt, wanneer een derde/koper aanspraak kan maken op derdenbescherming.

Wat kunt u als botenbezitter naast kettingen, sloten en track en trace-systemen (zie het artikel van Jan Fraterman in dit nummer) nog meer doen om te verzekeren dat uw schip ook uw schip blijft? U kunt een extra veiligheidsklep inbouwen om het risico van dit eigendomsverlies zo klein mogelijk te maken, namelijk het laten registreren/inschrijven van het schip bij het Kadaster.
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland en houdt deze bij in openbare registers. Tot registergoederen behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen en appartementen, maar ook roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. U kunt uw pleziervaartuig laten registreren in het zogenaamde ‘Scheepsregister’. Waren het vroeger vooral grote schepen zoals tankers, tegenwoordig weten steeds meer eigenaren van pleziervaartuigen en woonboten de weg naar het kadaster te vinden. Wat is uw voordeel? Allereerst kunt u, wanneer uw schip is geregistreerd – en dus een registergoed is – een hypotheek krijgen op uw schip. Wanneer u vast aan boord woont en de boot een vaste ligplaats heeft, dan is deze ook nog eens het ‘eerste huis’ en is de hypotheekrente aftrekbaar. Het laten registreren van een schip in aanbouw is bovendien ook een goede voorzorg om te vermijden dat u uw schip en het door u uitgegeven geld kwijt bent wanneer de werf waar u uw schip laat bouwen, failliet gaat (zie Waterkampioen nummer 19/2006).
Voor dit artikel is echter van belang dat registratie het enige bewijs is dat u de rechtmatige eigenaar van een schip bent. Hoe gaat registratie in zijn werk? U kunt de noodzakelijke formulieren aanvragen bij het Kadaster (www.kadaster.nl). De kosten zijn zeer beperkt. Nadat het schip is opgenomen in het scheepsregister, kunt u een zogenaamd brandmerk aan het Kadaster verzoeken. Medewerkers van het Kadaster brengen dit brandmerk aan. Bij aluminium en stalen schepen wordt het brandmerk uitgebeiteld en op polyester schepen en woonboten wordt een kunststof plaatje aangebracht. Dit brandmerk is een uniek merk, waarna het schip internationaal geïdentificeerd is. Het is voor de politie dan ook gemakkelijk om een geregistreerd schip op te sporen. Wanneer het schip is geregistreerd, blijft het uw eigendom, ook al wordt het door de dief of een derde doorverkocht. Voor een beroep op derdenbescherming is namelijk geen ruimte, omdat een koper uit de registers kan/moet kunnen weten wie de eigenaar van het schip is. Wanneer dat niet de verkoper is, is de betreffende koper met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet te goeder trouw! Daarnaast geldt voor de rechtsgeldige eigendomsoverdracht van het geregistreerde schip hetzelfde als voor de overdracht van een huis. Beide zijn immers registergoed geworden en dus is voor rechtsgeldige overdracht de notaris nodig, die een akte opmaakt en deze passeert en inschrijft in het scheepsregister. Met andere woorden: een dief zal nooit uw schip rechtsgeldig kunnen verkopen, omdat een notaris vanzelfsprekend alleen maar als verkoper degene accepteert die als eigenaar in het scheepsregister staat geregistreerd.
Wanneer u op een gegeven moment toch het schip zelf wilt verkopen en niet de kosten van een notaris wilt maken – het schip dus zogenaamd onderhands wilt verkopen – kunt u als eigenaar de inschrijving in het Kadaster door laten halen. De teboekstelling (registratie) van het schip is namelijk vrijwillig.
Naschrift: Weet u het nog? De zaak van de ‘uitbrander’ (Waterkampioen 15/16). Er hoeft niet altijd jarenlang te worden geprocedeerd om tot een oplossing te komen. Tijdens de zitting van de rechtbank stelden beide partijen zich constructief op waarna zij elkaar vonden in een oplossing die over en weer acceptabel was en zijn alle verwijten over en van tafel gegaan.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.