Waterkampioen watersport magazine

Schuitje huren.

De zon schijnt, je huurt een leuke sloep met je vrienden en kiest het ruime sop. maar in alle vrolijkheid let je niet goed op en een fikse aanvaring volgt. “o, dat dekt je WA wel!….” niet dus.

Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld. Bij schuld hoeft overigens geen sprake van opzet te zijn. In principe is iemand aansprakelijk als er sprake is van “toerekenbaar verwijt” bij een handeling waardoor schade ontstaat. In de wet staat dit omschreven als: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade, die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” (Art. 6:162 BW)

Bijna iedere Nederlander heeft wel een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering (AVP) – in het spraakgebruik foutief een WA-verzekering genoemd. De AVP is een verzekering die je beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid en die gewoonlijk alle schade vergoedt die wordt veroorzaakt aan anderen. Opzettelijk veroorzaakte schade is daarbij uitgesloten. Deze verzekering heb je afgesloten voor alle ‘huis- tuin en keuken’ aangelegenheden. Het omstoten van een bloempot, het omgooien van een glas rode wijn over het bankstel van de buren, etc. Hoe werkt het echter bij schade op het water wanneer je een boot hebt gehuurd? Je AVP dekt aansprakelijkheid op het water namelijk wanneer de schade wordt veroorzaakt door kano’s, roeiboten dan wel zeil- en surfplanken. Een beperkte dekking (alleen letselschade aan anderen) bestaat voorts bij schade die is veroorzaakt door zeilboten met een zeiloppervlak van maximaal 16 kwadraat of motorboten met minder dan 4 PK. Voor alle andere vaartuigen heb je een zogenaamde “echte” WA-verzekering nodig, in de volksmond de pleziervaartuigverzekering genoemd. Deze verzekering dekt specifiek de wettelijke aansprakelijkheid die je met je boot veroorzaakt aan anderen. Een schade kan immers zeer hoog oplopen. Hoe zit dat nu wanneer je geen schade veroorzaakt met je eigen boot, maar met de hiervoor genoemde gehuurde motorsloep?

De AVP sluit schadedekking uit wanneer er sprake is van huren. Wat betekent dit concreet: Je bent dus niet verzekerd voor schade die je toebrengt aan de gehuurde sloep. Voorts ben je ook niet verzekerd wanneer je met een vaartuig, waarvoor een vaarbewijs vereist is, schade veroorzaakt. Kort en goed komt dus de schade die je in zo’n geval aan een ander toebrengt voor jouw rekening. De verzekeringsvoorwaarden van de twee grote brancheverenigingen (HISWA en NJI) hebben vergelijkbare bepalingen omtrent de aansprakelijkheid van de huurder. Deze komen er kort gezegd op neer dat de huurder aansprakelijk is ten opzichte van de verhuurder voor alle schade door het gebruik van het vaartuig, toegebracht of ontstaan. Ook voor schade aan het vaartuig zelf is de huurder aansprakelijk. Wel bevatten deze voorwaarden de extra clausule dat de aansprakelijkheid beperkt is voor zover deze gedekt is door de verzekering die de verhuurder geacht wordt te hebben afgesloten.

Wat betekent dit nu concreet?
Als je te maken hebt met een degelijk verhuurbedrijf, zal deze zijn boten deugdelijk hebben verzekerd. Dit is dan de WA-verzekering zoals je die als eigenaar van een pleziervaartuig afsluit. Betekent dit dat je maar kunt doen wat je wilt en geen enkel risico loopt? Zeker niet! Bij aansprakelijkheid bij aanvaring wordt uitgegaan van zogenaamde “schuld van het schip”. Er wordt dus geabstraheerd van de bestuurder, maar een reder/eigenaar van het schip wordt als aansprakelijke partij beschouwd. Dat betekent dat bij een aanvaringsschade de benadeelde partij zich tot de verhuurder moet richten. De verhuurder is verzekerd en diens verzekeraar zal tot uitkering overgaan. Zaak gesloten zou je zeggen, of toch niet? Niet helemaal dus, want het eigen risico dat een verhuurder kan hebben wordt op jou afgewenteld en daar ben je niet zelf tegen verzekerd. Belangrijker is echter het risico dat je loopt wanneer je een verhuurder treft die níet deze specifieke voorwaarden hanteert en waarin geen beperking van de aansprakelijkheid voor de huurder in de voorwaarden is opgenomen. Of als de verhuurder helemaal niet verzekerd is voor dergelijke schades. In het eerste geval bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraar van de verhuurder, nadat hij de (benadeelde) wederpartij heeft uitbetaald, regres neemt op jou als huurder. Als de verhuurder helemaal niet verzekerd is, dan zal hij in eerste instantie zelf worden aangesproken. Maar wanneer geen specifieke afspraken in de huurovereenkomst zijn gemaakt, loop je een grote kans dat de opgekomen schade op jou wordt verhaald.

Tip: Wat leren we uit dit verhaal? controleer altijd of de verhuurder een waterdichte verzekering heeft afgesloten en dat de voorwaarden voorzien in een aansprakelijkheidsbeperking. soms kun je zelfs het eigen risico nog afkopen. Zorg overigens altijd dat je de verhuurder goed informeert bij een eventuele schade en ga zeker niet op voorhand aansprakelijkheid erkennen. je benadeelt daarmee de verhuurder en loopt het risico dat diens verzekeraar niet uitkeert, zodat de verhuurder bij jou op de stoep staat.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.