Waterkampioen watersport magazine

Schilderen met de brede kwast.

Han Joosten wilde zijn stalen motorjacht laten schilderen. Er werden slechts mondeling afspraken gemaakt over het uurtarief en een globale tijdsplanning. Dat kwam Joosten duur te staan.

Joosten had een offerte gekregen van 20.000 euro voor het schilderen van de hele romp en opbouw van zijn stalen motorjacht. Hij besloot daar niet op in te gaan en koos voor een ander schildersbedrijf. Afgesproken werd dat de opbouw tot op het staal kaal gemaakt zou worden en opnieuw opgebouwd in epoxy materialen en dat de romp plus het onderwaterschip een nieuwe verfbeurt zouden krijgen. Daarnaast spraken Joosten en de schilder af dat een uurtarief van 40 euro zou worden gehanteerd. Al deze afspraken werden mondeling gemaakt. De schilder zou ongeveer twee maanden nodig hebben en ging in november 2010 aan de slag.

De maanden verstreken en onduidelijk was wanneer het werk klaar zou zijn. Medio juni 2011 sprak Joosten de schilder aan dat het project totaal niet opschoot. Omdat de facturen de spuigaten uit begonnen te lopen, verzocht hij de schilder om een begroting van het resterende werk. En omdat hij geen inzicht meer had voor welke werkzaamheden facturen werden gestuurd, verzocht Joosten de schilder ook om een gedegen urenspecificatie. Tot zijn grote schrik bleek een verfklus waaraan hij 20.000 euro dacht kwijt te zullen zijn, inmiddels ruim 31.000 euro te gaan kosten. Een expert beoordeelde desgevraagd dat er (voorzichtig gesteld) wel ruim was geschreven. Volgens de expert zou de opdracht maximaal ongeveer 22.000 euro mogen kosten. Aangezien Joosten in de tussentijd al zijn twijfels had gekregen over de juistheid van de urenspecificaties én aangezien hij in de buurt woont had hij zich geposteerd buiten het terrein en foto’s gemaakt van zijn schip op diverse momenten van de dag, zodat hij de opgevoerde uren en dagen kon vergelijken. Joosten kwam met een eigen berekening uit op 423 uur aan arbeid, wat inclusief materiaal en btw in zijn ogen een bedrag van 24.000 euro redelijk maakte. Dat liet dus een verschil zien van 7.000 euro (!). De schilder wees het aanbod van 24.000 euro af, waarop Joosten zich tot Hommersom wendde. Mr. Hommersom schreef de schilder aan over de (te) lange duur van het werk, het factureren dat in geen verhouding stond tot de omvang van de overeenkomst, het indienen van onjuiste urenspecificaties en – door de traag verlopende werkzaamheden – het missen van een vaarseizoen. De schilder reageerde dat het jacht in een slechte staat was, dat er veel werkzaamheden nodig waren geweest om de opbouw te prepareren en dat hij Joosten had gezegd dat die moest rekenen op een bedrag tussen de 25.000 en 30.000 euro (exclusief btw). Ten aanzien van de duur van de werkzaamheden stelde de schilder dat er nou eenmaal veel werk in zat en dat hij Joosten daarover had geïnformeerd. Kortom: een ‘welles-nietes’-discussie. De werkzaamheden waren immers slechts mondeling besproken en de enige concrete afspraak was een uurtarief van 40 euro. Al het overige was opengelaten. Een gerechtelijke procedure zou zeer kostbaar zijn, aangezien een deskundige een oordeel zou moeten geven over de redelijkheid van de werkzaamheden. Joosten zou het bewijs van al zijn stellingen moeten leveren en dat was moeilijk, zo niet onmogelijk, simpelweg omdat tussen partijen niets op papier stond! Aangezien de schilder zich inmiddels op het retentierecht had beroepen, zat Joosten ook in een wurggreep (in dit geval het recht van de schilder om de boot niet af te geven voordat er betaald is, zie ook het artikel daarover in Waterkampioen 9/10, 2011). Uiteindelijk koos Joosten eieren voor zijn geld en betaalde hij de schilder (onder protest).

Tijdige waarschuwing
Hoe kun je dit soort situaties voorkomen? Simpel: vraag vooraf om een gespecificeerde kostenopgave/offerte waarin uurtarief, de exacte omvang en soort van de werkzaamheden zijn vastgelegd. Deze overeenkomsten vallen onder de definitie “aanneming van werk”. Artikel 7:752 BW zegt: “Wanneer de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald, of slechts een richtprijs is bepaald, is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.” Lid 2 zegt “dat wanneer een richtprijs is bepaald, deze met niet meer dan tien procent zal mogen worden overschreden tenzij de aannemer tijdig de opdrachtgever heeft gewaarschuwd”. Van dit alles was in het geval van meneer Joosten helaas geen sprake, waardoor hij “aan de goden was overgeleverd”

TIP Zorg altijd dat u een concrete en goed gespecificeerde, schriftelijke offerte/ kostenraming heeft. De aannemer moet dan wel met goede argumenten komen wil hij u meer dan 10% overschrijding van deze begroting in rekening kunnen brengen!

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.