Waterkampioen watersport magazine

Schade door slechte reparatie.

Meneer Dompelaar laat een reparatie uitvoeren waar iedere zeiler na verloop van tijd niet aan ontkomt: de manchet van de saildrive vervangen. Een behoorlijk ingrijpende klus die niet voor iedereen is weggelegd. Hij besteedt dit werkje dan ook uit aan een ervaren monteur.

In april 2009 wordt het werk uitgevoerd en op de eerste zeildag in mei kiest meneer Dompelaar het ruime sop met kinderen en bekenden. Tot zijn schrik geeft de motor in de loop van de dag bij het schakelen plots een raar geluid en heeft geen stuwkracht meer. Dompelaar krijgt geen beweging meer in de koppeling en moet al zeilend de haven opzoeken. Nader onderzoek leert dat het probleem in de keerkoppeling zit. Bij het opendraaien van de vuldop voor olie wordt Dompelaar verrast door een sissend geluid, maar niet door olie. Op de dipstick bevinden zich veel bronssnippers maar wederom geen olie. De eerste conclusie van Dompelaar is dat de monteur vergeten is de koppeling na het vervangen van de manchet te vullen met olie waardoor deze is warmgelopen en vastgeslagen. Bij reclamatie bij de monteur stelt deze dat de olie waarschijnlijk is weggelekt wegens het varen op een balk. Dompelaar kan zich met de uitleg van de monteur niet verenigen en vraagt een expert om een onderzoek.
Tot verbazing van Dompelaar is echter, voordat de expertise plaatsvindt en tijdens zijn afwezigheid, door de monteur de koppeling gevuld met olie en de dipstick schoongemaakt. De expert komt vervolgens tot de verbijsterende conclusie dat de koppeling in de soep is gelopen door het verkeerd terugplaatsen van de eccentric piston. Als klap op de vuurpijl blijkt dat de monteur ook nog eens de oude saildrive-manchet heeft teruggeplaatst in plaats van deze te vervangen, maar wel een nieuwe in rekening heeft gebracht! Dompelaar liep het risico om op zee geconfronteerd te worden met een verouderde manchet die kan scheuren. Een zeer gevaarlijke situatie! Dompelaar claimt zijn schade bij zijn verzekeraar. De verzekeraar wijst de claim echter af omdat de schade was ontstaan door ondeugdelijke montage en niet door een “van buiten komend onheil”. De schade was dus niet gedekt en Dompelaar wordt verwezen naar de monteur. Dompelaar heeft inmiddels de schade laten repareren door een derde. Nadat Dompelaar de reparateur aansprakelijk heeft laten stellen voor de ondeugdelijke reparatie en de reparatiekosten heeft geclaimd, reageert deze met de stelling zich niet aansprakelijk te achten aangezien hij niet in de gelegenheid zou zijn gesteld om de ondeugdelijke reparatie te herstellen. Omdat Dompelaar zonder de monteur daarvan in kennis te stellen de schade door een derde heeft laten repareren, zijn de kosten voor zíjn rekening.
Deze gang van zaken komt vaker voor. Teleurgesteld in de kwaliteit van een reparatie of werkzaamheden heeft u geen vertrouwen meer in de bewuste persoon/werf en laat u de reparatie elders, maar nu wel goed, uitvoeren. U neemt daarmee echter een zeer groot risico! De wet stipuleert namelijk klip en klaar dat een partij die ondeugdelijk presteert in gebreke gesteld moet worden en een redelijke termijn voor nakoming moet krijgen. Pas als die partij die gelegenheid onbenut laat, ontstaat de mogelijkheid om de schade door een derde te laten repareren en, wanneer vaststaat dat de schade is ontstaan door een tekortkoming van de oorspronkelijke partij, de kosten op deze partij te verhalen. In deze zaak had meneer Dompelaar niet alleen de monteur niet schriftelijk in gebreke gesteld, maar achteraf bleek dat hij ook niet was ingegaan op een aanbod van de monteur om de schade te herstellen. Meneer Dompelaar had dus twee keer pech! De verzekeraar keerde niet uit en hij kon de kosten niet verhalen.
Tip: wanneer u wordt geconfronteerd met een situatie zoals hier beschreven, reageer altijd schriftelijk naar de betreffende partij en stel deze in gebreke en vorder nakoming. Laat nooit zomaar de schade door een derde repareren!

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.