Waterkampioen watersport magazine

Opdracht gegeven of niet?

Je krijgt een factuur voor werkzaamheden waar je volgens jou nooit expliciet opdracht voor hebt gegeven. Of er wordt je een veel hogere prijs berekend dan waar je op had gerekend. Wat zijn in dat geval je rechten.

Ieder zijn vak en onderwerpen waar je geen verstand van hebt, laat je door een ander doen. Simpel toch? De gemiddelde watersporter beschouwt zichzelf technisch goed onderlegd, maar om een defecte motor compleet uit elkaar te halen en te herstellen is toch wat veel gevraagd. Dus schakel je een reparateur in. Een als je je schip wilt refitten, ga je naar een werf die je vertrouwt. Het komt echter vaker voor dan je denkt dat een discussie ontstaat tussen de opdrachtgever en de werf/reparateur over de hoogte van de factuur. Er is misschien ooit een bedrag afgesproken, maar vervolgens ontstond er meerwerk dat niet goed is gedocumenteerd en komt de opdrachtgever beduidend duurder uit.

Wat ook voorkomt is dat je denkt vrijblijvend met een reparateur te hebben gebabbeld over een klacht – bijvoorbeeld het niet goed functioneren van de motor – en vraagt “om er eens naar te kijken” en je vervolgens een flinke factuur voor je kiezen krijgt voor een reparatie waar je in jouw overtuiging nooit opdracht voor hebt gegeven.

Geen opdracht gegeven.
Meneer Verschueren constateerde klachten aan de motor van zijn vlet en liet die onderzoeken door een reparateur. Deze bood de motor vervolgens zonder overleg aan bij de importeur. De brandstofinjectoren bleken kapot. De importeur repareerde de motor, ook weer zonder overleg en dus zonder kostenopgave en stuurde hem terug naar de reparateur. Die factureerde vervolgens de opdrachtgever met het aan hem in rekening gebrachte werk, vermeerderd met nog wat bijkomende werkzaamheden. In totaal ongeveer 5.000 euro. Meneer Verschueren weigerde te betalen want, zo stelde hij, hij had helemaal geen opdracht gegeven voor reparatie, alleen maar voor onderzoek.

Lastig!
Er was inderdaad een opdracht noch een opdrachtbevestiging. Ook was er geen offerte met betrekking tot de te verwachten kosten van de reparatie. De reparateur viel ook niet veel te verwijten, want die was op zijn beurt ook weer voor voldongen feiten gesteld door de importeur. Verschueren had echter zijn vlet wel meegenomen en had ook baat gehad bij de reparatie. Immers, de motor functioneerde weer. Hij wist ook dat er was gerepareerd. In de discussie die volgde, stelde Verschueren dat als hij had geweten dat de reparatie zo duur zou uitvallen, hij daarvoor nooit opdracht zou hebben gegeven. Bovendien stelde hij dat de reparatie niet per se noodzakelijk was geweest en ook op een andere manier had gekund.

De reparateur stelde echter dat de reparaties wel noodzakelijk waren en bestreed ook dat het elders goedkoper had gekund. Hij had in de tussentijd ook al wat uren gematigd. Uiteindelijk realiseerde Verschueren zich dat hij toch wel voordeel had gehad van de reparatie. Dit voordeel becijferde hij op ongeveer de helft van de totale factuur, welk bedrag hij ook betaalde. Een compromis waarbij in ieder geval de reparateur toch nog iets betaald kreeg, hoewel hij beduidend meer moest betalen aan de importeur en dus feitelijk verlies leed. Procederen had voor hem echter weinig zin, want er was geen bewijs van een opdracht tot reparatie en er was ook geen offerte. De reparateur nam zijn verlies, onder het motto ‘beter een half ei dan een lege dop’.

In dit geval ging het om een relatief klein bedrag en liep de zaak voor Verschueren met een sisser af. Had de reparateur toch geprocedeerd, dan was Verschueren er met zijn eigen berekening niet zo makkelijk vanaf gekomen. Hij was namelijk wel ‘verrijkt’ met de reparatie en had daarmee de reparateur dus ‘verarmd’. Bij een procedure had de rechter een deskundige benoemd, die had becijferd wat een redelijke prijs was geweest en die had Verschueren dan toch moeten betalen, ongeacht wat hij er zelf van vond. Dan had hij het schip maar niet mee moeten nemen!

Wel opdracht gegeven.
Wat wanneer er wel een opdracht is gegeven, maar het werk veel duurder uitvalt? Dit is een mogelijke situatie bij aanneming van werk. Belangrijk is dat de wet heeft vastgesteld dat als de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of er alleen maar een richtprijs is bepaald, de opdrachtgever een redelijke prijs is verschuldigd. Er wordt rekening gehouden met de prijzen die de aannemer gewoonlijk vraagt en met gewekte verwachtingen. Wanneer er wel een richtprijs is bepaald, mag deze met niet meer dan tien procent worden overschreden, tenzij de aannemer tijdig heeft gewaarschuwd. Op die manier heeft de opdrachtgever nog de keuze of en hoe hij aanpassingen in het werk laat uitvoeren.

Belangrijk is dus dat je als opdrachtgever zo goed mogelijk vastlegt waartoe je opdracht geeft en inzicht hebt in de richtprijs. Je hoeft in ieder geval niet zonder meer te accepteren dat iets twee keer duurder uitvalt dan was afgesproken!

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.