Waterkampioen watersport magazine

De zaak van onvoldoende onderhoud

Meneer de Vries dient een claim in bij zijn bootverzekeraar: het doorroesten van spanten en huid vanwege een niet-werkende vlotterpomp. Dit is maar het begin van het verhaal…

Na de claim van meneer De Vries laat de verzekeraar een expertise uitvoeren. Daaruit blijkt het volgende: in de gang onder het voor- en achterschip bevindt zich een stalen verzamelbak voor het afvoerwater van de doucheruimte met daarin origineel een vlotterpomp met losse vlotter. De Vries vond echter dat de vlotterpomp te vaak aansloeg en hij had een alternatieve oplossing bedacht. De originele pomp had hij uit de verzamelbak verwijderd en in de bilgeruimte geplaatst. Daarnaast liet hij het afvoerwater van de douche voortaan in de bilgeruimte stromen in plaats van in de verzamelbak. Dit alles gebeurde zo’n vijf jaar voor de schademelding. Op zeker moment rook De Vries een muffe geur en demonteerde de vloer. In de bilge bevond zich veel afwater vanuit de douche en de vlotter van de pomp bleek defect. Kennelijk was op enig moment in de afgelopen vijf jaar de vlotterpomp kapotgegaan en werd het water niet meer weggepompt. Het stalen scheepsvlak in de bilgeruimte bleek ernstig aangetast. Het vertoonde door de zeepresten behoorlijke corrosie en volgens de expert kon je met je handen hele plaketten roest weghalen. De beplating bleek zo aangetast dat deze volledig was doorgeroest en bij het afkloppen van de stalen romp sloeg men gaten in het casco. Het zeepwater was ook in de dooskiel en naar achteren gelopen en ter plaatse van de hak/skeg was de beplating ook doorgeroest.
De verzekeraar concludeerde dat de schade was veroorzaakt door geleidelijke inwerking – die is uitgesloten door de polisvoorwaarden – en wees de claim af. De Vries liet het er niet bij zitten en schakelde zijn rechtsbijstandsverzekering in. Die stelde dat De Vries zijn schip sinds het begin van de aanschaf uitstekend had onderhouden en dat hij erop mocht vertrouwen dat het verplaatsen van de vlotterpomp geen nadelige gevolgen zou hebben voor het schip. Bovendien zou controle van de vlotterpomp niet onder de onderhoudsplicht vallen, en al helemaal niet wanneer de douche niet wordt gebruikt. Tot slot stelde de rechtsbijstandsverzekeraar dat De Vries als leek niet wist en niet behoefde te weten dat zeepwater de scheepshuid kon aantasten. De verzekeraar wees deze argumenten af en stelde dat het een feit van algemene bekendheid is dat de combinatie van water en zuurstof een corrosieve werking geeft op staal. Wanneer hier ook zeep aan is toegevoegd, verergert dit het corrosieproces zelfs.

De Vries wenste een contra-expertise. De contra-expert bevestigde dat door het loog dat in de zeep zat, het corrosieproces versneld was. Hij constateerde echter ook dat De Vries als eigenaar verantwoordelijk was voor zijn bezit en dat als hij eerder onder de vloer had gekeken, hij de schade eerder had zien aankomen. Hoewel de expert begrip had voor de stelling dat De Vries niet kon weten dat zeep zo agressief was, bleef hij het wel vreemd en verwijtbaar vinden dat deze de afvoer van de douche en het afvoerwater zo maar in zijn schip liet lopen. Een procedure volgde. De verzekeraar stelde dat verzekerde door vijf jaar lang niet meer in de bilgeruimte te kijken en/of de vlotterpomp te controleren, zijn zorgplicht ernstig verzaakt. Ook bracht de verzekeraar in dat De Vries eigenhandig en zonder een deskundige te raadplegen, de eigenschappen van het schip had veranderd, met blijkbaar dramatische gevolgen. Daarmee had hij zijn recht op schade-uitkering verspeeld. De verzekeraar was immers de mogelijkheid ontnomen om het gewijzigde verzekerde risico te accepteren of te herzien.

Het oordeel van de rechter was helder en duidelijk: “… zij is van mening dat bij u sprake is geweest van onvoldoende zorg voor onderhoud voor het schip. Voorts is zij van mening dat in elk geval sprake is geweest van een geleidelijk proces, de corrosie, dat valt onder de uitsluiting van slijtage. Ik kan dat standpunt niet als onjuist of onbegrijpelijk aanmerken. U heeft immers, na de door u zelf aangebrachte wijziging van de afvoer van het douchewater gedurende vijf jaar geen inspectie uitgevoerd, of de wijziging niet tot problemen onder de vloer leidde. Bovendien zijn er goede gronden om corrosie als slijtage aan te merken.” De verzekeraar mocht de claim dus gerechtvaardigd afwijzen.
Tip: Wanneer u een verbouwing aan uw schip wil uitvoeren, informeer altijd uw verzekeraar, laat u adviseren door professionals en vertrouw er niet blind op dat de door u gemaakte constructie wel deugdelijk zal zijn. Vertrouwen is mooi, controle is beter!

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.