Waterkampioen watersport magazine

Faillissement van uw werf.

Het zal je maar gebeuren: jaren gespaard om je droomschip te kunnen laten bouwen, een (op het oog) bonafide jachtwerf aangezocht, maar vele duizenden euro’s verder blijkt de jachtwerf failliet te gaan.

Het gevolg van een faillissement is dat alle zaken die in het bezit zijn van de botenbouwer (waaronder de voorraad die hij op de werf heeft, zoals de in aanbouw zijnde schepen) in het faillissement vallen en door de curator te gelde kunnen worden gemaakt om aan de schuldeisers in het faillissement te voldoen. In de praktijk ben je als klant een zogeheten ‘concurrente schuldeiser’ wat doorgaans betekent dat je achterin de rij moet aansluiten. De ‘bevoorrechte’ schuldeisers zoals de fiscus en een bedrijfsvereniging, komen in 99 van de 100 gevallen eerst aan de beurt. En dan ben je je geld kwijt.

Een bijkomend gevaar van faillissement is dat de bedrijfsvoorraad van de failliete ondernemer, waaronder ook in aanbouw zijnde schepen, in het faillissement valt. Wanneer je niet kunt aantonen dat een casco je eigendom is, valt dit in het faillissement en sta je met lege handen. Hoe kun je de schade zoveel mogelijk beperken?

Bankgarantie
Een eerste mogelijkheid, om je in elk geval tegen de financiële schade bij een faillissement van de bouwer in te dekken, is om aan de bouwer een bankgarantie te vragen. Deze wordt aan de hand van het bouwschema en de deelbetalingen afgelost. Een bankgarantie betekent dat de bank garant staat voor het bedrag waarvoor je met de bouwer een overeenkomst hebt gesloten. Wanneer de bouwer failliet gaat, kan een beroep worden gedaan op de bankgarantie en krijg je het garantiebedrag dat nog resteert terug. Addertje onder het gras: wanneer de bouwer failliet gaat en je niet kunt aantonen dat die prachtige romp in de loods je eigendom is, dan lijd je nog steeds een aanzienlijke schade. Want de bankgarantie geldt alleen voor het resterende bedrag en niet voor het bedrag dat al is besteed aan het bouwen van het casco.

Kadaster
Om maximale zekerheid te creëren adviseer ik dan ook om in combinatie met het verzoek om een bankgarantie het in aanbouw zijnde casco zo snel mogelijk te laten registreren bij het kadaster. Sinds 1883 houdt het kadaster ook een scheepsregister bij. Hierdoor kan een eigenaar een hypotheek op het schip krijgen. Een misschien nog belangrijker aspect is dat zodra het schip (of het casco) is geregistreerd bij het kadaster het eigendom van schip of casco ondubbelzinnig vastligt. Dus bij een eventueel faillissement van de bouwer valt het casco niet in het faillissement en het droomschip kan – in half afgebouwde staat – door de eigenaar worden gevorderd.

Registreren kan al vanaf de kiellegging. Het schip wordt ‘gebrand”, voorzien van een unieke combinatie van cijfers en letters en vervolgens ingeschreven in het scheepsregister. Alles wat daarna op en aan het casco wordt gebouwd, maakt op grond van de wet deel uit van dat casco en hiervan word je ook automatisch eigenaar. Daarom moet je zo weinig mogelijk onderdelen van het schip los op voorhand door de bouwer laten bestellen, omdat bij een eventueel faillissement moeilijker is aan te tonen wat jouw eigendom is. Losse onderdelen horen nog niet bij je ‘gebrande’ casco.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.