Waterkampioen watersport magazine

De failliete makelaar.

Arnout Verstrate ging in oktober 2004 in zee met de jachtmakelaar Olaf Wegener. Deze zou bemiddelen bij de verkoop van het Kent motorjacht van Verstrate. Acht maanden later, begin juni 2005, vroeg Wegener aan Arnout Verstrate of hij die bemiddelingsovereenkomst niet wilde omzetten in een koopovereenkomst, met ander woorden: makelaar Wegener wilde het jacht van Verstrate kopen. Verstrate ging akkoord. In het contract werd opgenomen dat de koopsom binnen twee maanden zou worden voldaan aan Arnout Verstrate en de twee spraken verder af dat de boot pas eigendom van de makelaar werd op het moment dat het geld ( € 104.000) bij Verstrate op de rekening stond.

Mr Hommersom: “In augustus nam Arnout Verstrate contact op met Olaf Wegener om te horen waar zijn geld bleef, maar Wegener antwoordde dat hij niet in staat was om te betalen. Er was namelijk beslag gelegd door de bank. Verstrate voelde pas nattigheid toen hij hoorde dat de makelaar de boot inmiddels had doorverkocht, tegen de gemaakte afspraken in. De kopers hadden de koopprijs weliswaar voldaan, maar de bank van de makelaar weigerde het geld aan Verstrate over te maken omdat ook zij een vordering op Wegener hadden. Arnout Verstrate stond dus met lege handen: boot weg, geld weg.

Ik ging op onderzoek uit en nam contact op met de kopers van het schip. Zij vertelden mij dat zij in de verkoophaven op slag verlieft waren geworden op de Kent. Na enig onderhandelen hadden ze de boot van Olaf Wegener gekocht. Volgens de kopers hadden ze zelfs nadrukkelijk geïnformeerd of het geld bij Arnout Verstrate terecht was gekomen, hetgeen de bemiddelaar had bevestigd. Het bleek dat Olaf Wegener door economische avonturen in het buitenland zodanig in de problemen was gekomen dat hij het ene gat met het andere was gaan stoppen. Dit liep natuurlijk verkeerd af, waardoor onder andere Arnout Verstrate de dupe werd.

Ik legde zo snel mogelijk beslag bij Wegener en dagvaardde hem. Maar als snel bleek dat je van een kale kip niet kunt plukken. Dus, hoewel Verstrate in zijn recht stond, hij kon voorlopig naar zijn geld fluiten. Een nadere reconstructie leert dat Olaf Wegener zeer waarschijnlijk concreet uitzicht had op het verkopen van het schip op het moment dat hij Arnout Verstrate voorstelde om het schip te kopen. Het was waarschijnlijk zijn bedoeling geweest om da verkoop zijn verplichtingen jegens Verstrate te voldoen, hetgeen jammerlijk mislukte.

Wat is nu de stand van zaken? Ik onderzocht of de kopers wel te goeder trouw waren. Van iedere koper mag worden verwacht dat hij zich van te voren informeert over wie de eigenaar van het schip is. Ook hadden de kopers geen vraagtekens geplaatst bij het feit dat bij het eerste bezoek Wegener zich als bemiddelaar presenteerde en bij het tweede bezoek, en bij het aangaan van de koopovereenkomst, fungeerde als eigenaar. Om de feiten te achterhalen zal een zogenoemd voorlopig getuigenverhoor moeten plaatsvinden.

Er is nu weliswaar een vonnis op Olaf Wegener, maar daar heeft Arnout Verstrate niets aan. Bovendien moet hij delen met andere beslagleggers en zou hij van zijn vordering van ongeveer € 120.000 (de verkoopprijs van € 104.000 plus bijkomende kosten) op dit moment slechts € 6.000 kunnen terugkrijgen. Ook heb ik de verzekeraar van Arnout Verstrate aangesproken. De polisvoorwaarden voorzien namelijk in dekking bij schade wegens verduistering. Dit is nu het spoor waar Arnout Verstrate zijn hoop op heeft gevestigd. De verzekeraar is vooralsnog afwijzend, maar Verstrate zal het er niet bij laten zitten. Word vervolgd!”

Tip: Maak altijd duidelijke afspraken bij eventuele bemiddeling. Zorg dat ondubbelzinnig in de overeenkomst wordt vastgelegd dat jij degene bent die als eigenaar het schip verkoopt en laat vooral niet de bemiddelaar als tussenpersoon namens jou de overeenkomst aangaan. Zo houd je tot en met de laatste handtekening controle over de transactie. Verzeker je ook van het feit dat de bemiddelaar zich bedient van een zogenoemde derdenrekening zodat verrassingen als hierboven geschetst, niet zullen voorkomen.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.