Waterkampioen watersport magazine

Eigen gebrek: Adder onder het gras.

Stel je voor, een wantspanner knapt en de mast gaat overboord. Of de boot loopt vol omdat de tunnel voor de boegschroef putvorming heeft ontwikkeld rondom de schroef. Appeltje, eitje denk je? Dat dacht meneer Van Buren van die boegschroefinstallatie ook.

Wat hebben deze twee schades met elkaar gemeen? Het zijn beide zogenaamde eigen gebreken. Een eigen gebrek is een ongunstige of minderwaardige eigenschap die zaken van de verzekerde soort niet behoren te hebben. Simpel gezegd: er gaat iets ‘zo maar’ kapot, terwijl dit niet had ‘mogen’ gebeuren. Er is dus geen sprake van de altijd in de polis gedekte schade veroorzaakt door ‘van buiten komend onheil’. Dat zijn oorzaken die buiten jezelf liggen en waar je geen invloed op hebt, zoals een storm of een blikseminslag. Een eigen gebrek wordt ook wel eens verward met een menselijke fout, schade ontstaan door je eigen toedoen, maar dat is dus ook niet de juiste uitleg.

Wat was dan wel het eigen gebrek in voornoemde voorbeelden? De wantspanner was sterk genoeg voor de spanning van de verstaging, maar knapte tóch. Bij de boegschroefinstallatie is de dwars geplaatste tunnel putvorming gaan vertonen en daardoor is deze lekgeraakt. Dat is een eigen gebrek in de constructie van de boegschroefinstallatie. Meneer Van Buren reageerde zeer voortvarend toen hij merkte dat het voorschip vol water liep. Hij zorgde dat het schip tijdig op de wal werd gebracht. Vervanging van de lekke tunnel kon alleen via de binnenkant van het schip. Om vervolgens bij de goede plek te komen, moest ongeveer de helft van het interieur uit de boot gesloopt worden. De betimmering van het voorschip ging daarbij verloren. De kosten voor vervanging bedroegen vele duizenden euro’s. Bij het claimen van die kosten kwam Van Buren echter van een koude kermis thuis.

Geen wettelijke verplichting.
De wet zegt ter zake klip en klaar: de verzekeraar vergoedt geen schade aan een verzekerde zaak indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak. Daar zit dus de kneep. Een verzekeraar is niet wettelijk verplicht om deze schade te vergoeden, ook al heb je een volledige rondom cascoverzekering. Partijen mógen echter van dit wetsartikel afwijken. De verzekeraar mag er dus voor kiezen om de schade van het eigen gebrek als gedekt in de polis op te nemen. Toch zijn we er dan nog niet. Er is (bijna altijd) ook zogenaamde gevolgschade van dit eigen gebrek. Vanwege het breken van de wantspanner slaat de mast overboord met schade aan het dekbeslag en de zeereling. De lekke tunnel bij de boegschroef zorgt voor het zinken van het schip. En ook al gebeurde dit in dit geval niet vanwege meneer Van Burens alertheid, de tunnel moest sowieso wel gerepareerd worden. En om dat mogelijk te maken, móest het interieur van het schip worden gesloopt. Ook dat is gevolgschade.

In het verzekeringsrecht geldt het zogenaamde causale verband. Er wordt gekeken naar de oorzaak van de schade. Is die gedekt, dan is de schade gedekt. Andersom geldt helaas ook: is het eigen gebrek niet gedekt, dan is de gevolgschade van het eigen gebrek ook niet gedekt. De verzekeraar stelde namelijk dat deze schade aan de binnenkant niet was gedekt, omdat er geen dekking was op grond van eigen gebrek. Heel onbevredigend, vond meneer Van Buren, maar helaas, zo was het in de polis opgenomen.

Contractsvrijheid.
Wat leren we hieruit? Het is enorm belangrijk om goed te controleren of er in je polisvoorwaarden ook dekking is opgenomen voor schade uit eigen gebrek en/of de schade voortvloeiend uit het eigen gebrek, de gevolgschade. De wet geeft de verzekeraar de contractsvrijheid om ervoor te kiezen om bijvoorbeeld alleen de schade uit het eigen gebrek te vergoeden, of juist alleen de gevolgschade en het eigen gebrek niet, of allebei, of juist allebei uit te sluiten. Daarnaast bevatten sommige polisvoorwaarden de bepaling dat er wellicht dekking voor een eigen gebrek bestaat, maar dat die bijvoorbeeld tot vijf jaar geldt vanaf de tewaterlating van het schip.

Tip!
Je moet bijna wetenschapper zijn om alle eventualiteiten in je polisvoorwaarden te kunnen inschatten. Ook hier geldt echter: voorkomen is beter dan genezen, dus pak toch je polisvoorwaarden er even bij en controleer of er een voorziening is voor eigen gebrek en/of gevolgschade, het kan grote teleurstellingen voorkomen

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.