Waterkampioen watersport magazine

De zaak van de winterberging.

“De directie is niet aansprakelijk.” Dat bordje in de garderobe kennen we allemaal. Maar wat als je de boot uit de winterstalling gaat halen en je mast blijkt ‘zomaar’ kapot?

Het zal je maar gebeuren: de dagen worden langer, de vorst raakt uit de grond, de zon schijnt, kortom het wordt tijd om de boot te water te laten. Vol goede moed ga je naar de jachthaven waar je je boot en mast voor de winter hebt opgeslagen. In de mastenloods blijkt, tot je grote schrik, dat de mast ‘kennelijk’ uit het rek is gevallen en total loss is. De dader ligt natuurlijk ‘op het kerkhof’.

Meneer Ter Veer overkwam het bij zijn bezoek aan de winterberging van de jachthaven. Zijn mast was uit het rek gevallen en had een scheur, het topbeslag was beschadigd, toplicht en ankerlicht waren stuk en er zaten krassen overdwars in de mast. Ook op het rolprofiel bij de mastbeslagdelen zaten dwarskrassen. Zijn schade was ruim 8.000 euro. De lol van de start van het nieuwe seizoen was al bij voorbaat verdwenen. Gelukkig was meneer Ter Veer goed verzekerd en kreeg hij een nieuwe mast vergoed van zijn verzekeraar. Niet iedereen heeft zijn zaken echter zo goed voor elkaar. Wie is aansprakelijk in zo’n geval en wat kun je?

De overeenkomst tussen meneer Ter Veer en de jachthaven is een zogenaamde overeenkomst van bewaarneming, specifiek omschreven in de wet “De overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, tegenover de andere partij, de bewaargever, zich verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen te bewaren en terug te geven.” Het meest sprekende voorbeeld is de garderobe bij het theater. Een andere vorm is die van de stallingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een fietsenstalling. De wet zegt dat de bewaarnemer bij de bewaring de zorg van een goed bewaarder in acht moet nemen.

Hoe ver die zorg gaat, hangt af van de soort overeenkomst en de aard van de zaak. Onder omstandigheden kan van de bewaarnemer bijvoorbeeld worden verwacht dat hij zich tegen brand en diefstal verzekert.

Doorgaans is er echter een hobbel die genomen moet worden om een bewaarder aansprakelijk te kunnen stellen. (Bijna) iedere bewaarder/jachthaven waar u uw schip of mast in bewaring geeft, hanteert tegenwoordig algemene voorwaarden met daarin een zogenaamde exoneratieclausule. De regels omtrent bewaarneming zijn van regelend recht en de bewaarder kan dan ook zijn aansprakelijkheid beperken. Zie het bekende bordje bij de garderobe: “De directie is niet aansprakelijk voor schade/verlies aan de in bewaring gegeven zaken”. Kom je daar als bewaarder altijd mee weg? Dat hangt dus van het geval af. Bij het in bewaring geven van een bontjas gold de exoneratieclausule wel, maar bij een in een station fietsenstalling in bewaring gegeven fiets werd het beroep op exoneratie verworpen. Van geval tot geval zal dus moeten worden bekeken hoe ver de zorgplicht van de bewaarder gaat en of het redelijk is dat hij zijn aansprakelijkheid terzake van schade uitsluit.

Kun je dan helemaal niets? Toch wel.
De algemene voorwaarden moeten ter kennis zijn gebracht, al dan niet apart bij het aangaan van de overeenkomst of bijvoorbeeld door middel van een groot bord bij de loods op het terrein. Wanneer je niet kon weten van een exoneratie val je terug op de algemene regel en zal een bewaarder sneller aansprakelijk zijn. Voorts speelt een rol in hoeverre de bewaarder actief betrokken is bij de opslag van bijvoorbeeld de mast en in hoeverre het hier een afgesloten ruimte betreft die bijvoorbeeld alleen maar door de havenmeester zou mogen worden bezocht, of dat iedereen in en uit kan lopen.

Zorg in ieder geval dat je altijd met een of twee anderen bent wanneer je je schip of zaken aanbiedt bij een bewaarder. Zorg er onder alle omstandigheden voor dat het schip goed is opgebokt en dat vaststaat dat bij je vertrek het schip in onbeschadigde staat was en goed was opgeslagen. In het geval van de mastenberging: zorg dat de mast is gezekerd, bijvoorbeeld door deze vast te binden zodat je niet afhankelijk bent van de (on)oplettendheid van anderen. Als je het niet met de exoneratieclausule eens bent, kun je ook altijd nog schriftelijk aangeven dat je deze bepaling uitsluit.
Praktisch probleem is misschien dat de bewaarder het schip niet in bewaring zal willen nemen.
Tot slot: Controleer of je eigen verzekering dergelijke schades dekt en breid deze zo nodig uit. Informeer ook bij de bewaarder of hij verzekerd is. Op die manier kun je de nare verrassing als die van meneer Ter Veer misschien niet voorkomen, maar kan de pijn in ieder geval verzacht worden.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.