Waterkampioen watersport magazine

De zaak van de stormschade.

Als een schip van zijn meerplaats losslaat en schade toebrengt aan een ander schip, dan is de eigenaar daarvoor verantwoordelijk. Een storm is, ook al zitten er extreme windstoten in, nou eenmaal geen ‘act of God’.

In de jachthaven van Alphen aan de Maas lag de zeilboot van Dirk Zoontjes afgemeerd naast het schip van Jan de Boer. Tijdens een stevige storm brak de landvast van de Tulp, het schip van De Boer. De Tulp raakte los en dreef tegen de ernaast afgemeerde Argonaut, het schip van Zoontjes, waardoor schade aan de Argonaut ontstond. Zoontjes was goed verzekerd en hij claimde de schade van ongeveer 5.000 euro bij zijn verzekeringsmaatschappij, die het bedrag ook uitkeerde. De verzekeraar stelde vervolgens De Boer aansprakelijk voor de schade die was ontstaan. Omdat ook De Boer verzekerd was, werd de correspondentie overgenomen door diens verzekeraar. Beide verzekeraars gingen met elkaar in de slag.
De verzekeraar van Zoontjes schakelde mr. Hommersom in. Die stelde dat De Boer risicoaansprakelijk was voor de schade, omdat het schip dat de schade veroorzaakte zijn eigendom was. Zoontjes stelde dat de schade voor rekening van De Boer was op grond van een onrechtmatige daad, omdat deze onvoldoende zorg had betracht om te voorkomen dat zijn schip schade zou toebrengen.

De verzekeraar van De Boer bestreed de vordering echter en stelde: “Voor zover er een oorzaak is aan te wijzen, dan beschouw ik deze als een act of God. Onze verzekerde kan in mijn ogen niet aansprakelijk worden gehouden voor het ontstaan of opsteken van een storm.” De Boer voerde namelijk aan dat er sprake was geweest van een zeer extréme storm, grenzend aan orkaankracht en dat dit om die reden een beroep op overmacht zou opleveren. De Boer overlegde rapporten van het KNMI waaruit zou blijken dat er sprake was van een dermate extreme storm dat geen enkele voorzorgsmaatregel gebaat zou hebben. De verzekeraar van Zoontjes antwoordde echter met een analyse van diezelfde rapporten waaruit bleek dat er slechts enkele extreme windstoten waren geweest. En extreme windstoten kwalificeren niet als een extreme storm, daarvoor moet er structureel sprake zijn van windsnelheden boven een bepaalde kracht. Een beroep op overmacht kon ook niet slagen, omdat de betreffende storm ruim van tevoren was voorspeld. Partijen kwamen er niet uit en mr. Hommersom dagvaardde De Boer, die zich liet vertegenwoordigen door zijn verzekeraar.
De kantonrechter was helder en duidelijk in zijn vonnis. Boek 8 titel 11 van het burgerlijk wetboek ziet toe op de regels voor de binnenvaart bij aanvaringen. De Tulp was in de ogen van de kantonrechter niet zo gemeerd “dat zij door verandering van haar positie geen gevaar of hinder voor andere schepen kon vormen.” De landvast was immers gebroken. En omdat landvasten onderdeel uitmaken van de uitrusting van het schip, was het schip dus daarmee de oorzaak van de verwezenlijking van een bijzonder gevaar voor andere schepen. Aangezien De Boer erkende dat hij op de hoogte was van de naderende zware storm, hadden de lijnen die hij koos voor het afmeren van zijn schip daarop berekend moeten zijn.

De kantonrechter concludeerde dat er sprake was van een onrechtmatige daad; De Boer had gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid. Het beroep op overmacht werd verworpen. Landvasten moeten op windstoten en storm berekend zijn. De Boer werd aangerekend dat hij tijdig op de hoogte was van de storm en dus landvasten had kunnen en moeten kiezen die sterk genoeg waren. De kantonrechter nam ook in overweging dat de Tulp was losgeslagen, maar dat eigenaren van andere, zwaardere schepen wél in staat waren geweest hun schepen afdoende te meren. De kantonrechter concludeerde bovendien dat een zeer zware storm die tijdig is aangekondigd, niet een uitzonderlijke situatie is waar overmacht uit voortvloeit. De verzekeraar van De Boer werd veroordeeld de schade te vergoeden aan die van Zoontjes.

Moraal: al denkt u uw schip nog zo goed te hebben vastgelegd, controleer dit altijd zelf en neem het zekere voor het onzekere.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.