Waterkampioen watersport magazine

De zaak van de naïeve Duitser.

Meneer Fischer wist niet dat in Nederland een makelaar niet ‘boven de partijen staat’, maar puur namens de verkoper handelt. Hij zag af van keuring voor af en dat kwam hem duur te staan.

In veel koopovereenkomsten via een makelaar staat dat de koper pas het recht heeft het schip te keuren nadat de koop is gesloten. Vervolgens moet er sprake zijn van “wezenlijke gebreken” waarbij de reparatiekosten meer dan 10 pro cent van de koopprijs bedragen om de koper het recht te geven de overeen komst te ontbinden. In deze zaak blijkt weer eens hoe belangrijk het is om een schip voorafgaande aan de koop te laten keuren.

Meneer Fischer zag een makelaarsadvertentie van een polyester motor schip, bouwjaar 2005, eerste eigenaar, koopprijs (afgerond) 180.000 euro. Het schip was ieder seizoen op de kant geweest, had bij fabricage een preventieve osmosebehandeling gehad en was (volgens de verkoper) in tiptop conditie. Fischer meldde de makelaar dat hij graag een expertise wenste voorafgaande aan de koop. Om zijn onderhandelingspositie te bepalen vroeg hij ook hoeveel de verkoper oorspronkelijk voor het schip betaald had. De makelaar meldde dat het schip destijds 253.000 euro had gekost en overlegde daar­ van zelfs een rekening. De originele factuur zou deel uitmaken van de koopovereenkomst, en die zou Fischer op de dag van de ondertekening krijgen. Uiteindelijk kwam het tot een koopprijs van 155.000 euro, met de afspraak dat de verkoper nog wat werk aan het schip zou verrichten .

In de bevestigingsmail vroeg Fischer hoe het nu zat met de door hem gewenste keu­ring. Volgens de makelaar had Fischer echter afgezien van een expertise en had hij het schip afgenomen “wie gesehen also ohne Expertise “. Hij verwijst daarbij naar de aan Fischer toegezonden conceptkoop­ overeenkomst. Fischer was verbaasd; hij had toch duidelijk op voorhand aangege­ven dat hij een expertise wenste voordat de koop definitief zou zijn?
De makelaar hield echter vol dat Fischer dat recht had verspeeld. Fischer is van Duitse nationaliteit en dacht erop te kunnen vertrouwen dat wanneer een makelaar bemiddelt en zich doet voorstaan op lidmaatschappen van diverse brancheverenigingen, hij de integriteit zal hebben om beide partijen evenwichtig over hun rechten te informeren en op grond van de eerdere mededeling dat het schip ieder seizoen op de kant was geweest, altijd zorgvuldig was onderhouden en in tiptop conditie was, liet Fischer deze kwestie voor wat het was. Naïef, zo zou blijken. Pas tijdens de proefvaart, twee weken na de dag van onder tekening van het contract , kreeg Fischer de originele rekeningen. Tot zijn stomme verbazing bleek dat de ver­koper  in  2005 geen 253.000 maar slechts 200.000 euro had betaald! Toen het schip uit het water werd gehaald bleek er tot over­maat van ramp sprake van enorme blazen op de romp. Een ingeschakelde expert constateerde dat het schip ernstig last had van osmose. Deze moest, gezien de staat waarin het zich bevond, al aanwezig zijn geweest tijdens  het  productieproces, een unieke situatie. Volgens de verkoper had het schip echter een preventieve osmosebehandeling ondergaan. Hoe kon het schip dan osmose hebben?

Mr. Hommersom schreef de weder partij aan. Deze stelde dat de osmose misschien anderhalf jaar daarvoor was ontstaan en hij er niet van kon hebben geweten aan ­ gezien het schip in het seizoen 2009/ 2010 niet uit het water was  geweest. Volgens de advertentie was het schip echt er ieder jaar uit het water geweest! Ook daar had de verkoper dus niet de waarheid gezegd. Via de advocaat van de verkoper beweerde de makelaar vervolgens boudweg dat Fischer expliciet met hem had afgesproken dat hij afzag van de expertise! Desgevraagd kon Fischer niet anders antwoorden dan dat hij nooit de bedoeling had gehad om af te zien van expertise maar dat hij in de veronderstelling verkeerde dat hij daar geen recht meer op had omdat de makelaar hem dat nou eenmaal zo verteld had.
Hij had een proces kunnen beginnen omdat op allerlei onderdelen bleek dat de verkoper het niet zo u nauw had genomen met de waarheid. Uit kosten/baten -overwegingen koos hij echter eieren voor zijn geld. Partijen bereikten een schikking waarbij Fischer achteraf moest constateren dat hij zijn schade maar moest beschouwen als “Lerngeld”
Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.