Waterkampioen watersport magazine

De verlopen garantietermijn.

Alex Mulder had een motorjacht. Toen de diesel motoren aan vervanging toe waren, liet hij nieuwe inbouwen. Bij de ingebruikname ging het al mis. Hij hoorde een storende rammel en een tikkend geluid en zag een overmatige rookontwikkeling. Mulder nam direct contact op met de jachtwerf die contact opnam met de leverancier. Deze weigerde de klacht in behandeling te nemen. Alex kon op eigen kosten een professioneel onderzoek laten uitvoeren. Maar de kosten daarvan waren buitensporig hoog (ongeveer€ 5.000).

Omdat de leverancier niet mee­ werkte, gingen Mulder en de jachtwerf zelf aan het dokteren. Zo liet de heer Mulder metingen uitvoeren aan de schroefas en stuwdruklagers. Zwaardere demperplaten werden gemonteerd en werd enige vliegwielverzwaring toegepast. Na al deze aanpassingen was weliswaar bereikt dat de rammelgeluiden bij een stationair toerental vanaf circa 700-720 wegbleven, maar dat kon geen definitieve op­ lossing van het probleem zijn omdat met dat toerental de snelheid van het schip veel te hoog was. Hij zou grote problemen krijgen op trajecten waar hij niet snel kon of wilde varen.

Inmiddels was Mulder al tien weken bezig. Hij kon weliswaar varen, maar bij toerentallen onder de 720 bleven er constant rammelgeluiden en bij hogere toerentallen bleek er een periodiek tikkend geluid op te treden. De rookontwikkelingen en oliefilm waren inmiddels standaard. Door de leverancier was al een tweede servicebeurt uitgevoerd, maar nog steeds waren de problemen (tandhamer) niet opgelost. Omdat de leverancier niet van standpunt veranderde, liet Alex Mulder na een jaar toch maar het professionele onderzoek, een ’torsietrillingsberekening’ uitvoeren. Uit het rapport bleek dat de fout niet lag in de door de werf ingebouwde schroefasinstallatie, zo­ als de leverancier beweerde, maar toch volhardde de leverancier in zijn stelling dat het toerental maar hoger gesteld moest worden als oplossing. Uit een nieuw rapport bleek dat de kwaliteit van de beide motoren zwaar onder de maat was. Voor Mulder was de maat vol, met name toen de leverancier na formeel aansprakelijk gesteld te zijn, berichtte dat er inmiddels bijna twee jaar waren verstreken sinds de aankoop en er maar één jaar garantie op had gezeten. Als klap op de vuurpijl beweerde de leverancier dat omdat Alex Mulder zelf aan het experimenteren was geslagen met oplossingen, de ‘leveringsomvang’ zou zijn gewijzigd en dat de leverancier daarom niet meer gehouden zou zijn om zijn verplichtingen na te komen.

De kwestie werd aanhangig gemaakt bij de rechtbank die een duidelijk oordeel had. Mulder had tijdig gereclameerd bij de leverancier. Dat hier zoveel tijd mee was gemoeid dat de garantietermijn inmiddels was verstreken, maakte voor de rechtbank niet uit. De leverancier diende nieuwe motoren te leveren.

CONFORM DE OVEREENKOMST
Inmiddels is in diverse gerechtelijke uitspraken vastgesteld dat een garantie termijn als zodanig niet bepalend is voor het recht op compensatie van geleden schade. Belangrijk is dat de zaak beantwoordt aan de verwachtingen die u daarvan mocht hebben en de eigenschappen heeft waarvan u de afwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Wanneer u een schip koopt van ongetwijfeld vele duizenden euro’s en u heeft dit altijd naar behoren onder houden, waarbij desondanks de motor na drie jaar stukgaat, dan zal met een zeer grote waarschijnlijkheid door een rechtbank worden geoordeeld dat de verkoper u niet conform de overeenkomst heeft geleverd. U hoeft in dit soort gevallen dus niet de mededeling van de verkoper te accept eren dat de garantietermijn is verstreken, maar u kunt aandringen op nakoming van de overeenkomst, althans herstel van de motor op kosten van de verkoper of misschien zelfs vervanging. Voor de goede orde merk ik wel op dat natuurlijk van geval tot geval verschilt in hoeverre de ver koper na het verstrijken van de garantietermijn nog kan worden aangesproken. Belangrijk : u dient binnen ‘bekwame tijd’ nadat u het gebrek hebt geconstateerd, dit kenbaar te maken aan de verkoper. In de praktijk is dit ongeveer twee maanden. Voorts is van belang dat u in principe binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek de verkoper moet hebben gedagvaard.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.