Waterkampioen watersport magazine

De ondeugdelijke reparatie.

Rob de Vries is eigenaar van de 12 meter lange Sturdy uit 1987 met een Perkins dieselmotor uit 1989. Het kajuitzeiljacht is toe aan een grote beurt en er dient een aantal reparaties en klussen uitgevoerd te worden. De Vries wendt zich tot een jachtwerf in Zeeland die zich profileert als specialist in het onderhoud en reparatie van Perkins motoren. Naast een revisie van de motor vraagt De Vries om een laag antifouling op het onderwaterschip, het dichtmaken van de naden op het dek, de montage van een lijk, hij wil een boegschroef laten inbouwen en een revisie of het opnieuw aanleggen van het elektrisch systeem. Na de reparatie, meteen bij het wegvaren, rammelt de keerkoppeling zwaar en Rob de Vries durft dan ook niet verder te varen dan Port Zélande. Hij vertrouwt de zaak niet en nodigt een ANWB-expert uit. De conclusies van de experts zijn schikkend: de keerkoppeling blijkt niet van olie te zijn voorzien en de olie is ook nooit ververst. Voorts is de antifouling ondeugdelijk aangebracht en zijn de transducers mee geschilderd. Daarna zijn de transducers met een schuurpapiertje schoongemaakt en functioneren ze niet meer. Ook heeft de werf het dek maar zeer matig behandeld en op sommige plaatsen is maar één laagje aangebracht. Daardoor is zou water tussen de naden gekomen en is er water tussen dek en plafond geraakt. Het gevraagde luik is ondeugdelijk bevestigd. De gebruikelijke schroefjes zijn veel te klein en het gevolg is dat er water naar binnen is gelopen en ook tussen dek en plafond gekomen. Verder zit de boegschroef op de verkeerde plek en tenslotte blijkt weinig te deugen van de aangelegde elektrische installatie.

De door de werf gepresenteerde rekening is niet mals. Rob de Vries antwoordt daarop aan de werf dat hij de factuur niet zal voldoen, het vertrouwen heeft verloren en alle herstelwerkzaamheden door een derde zal laten uitvoeren. Niet alleen is het werk niet naar behoren uitgevoerd, er zijn ook te veel uren in rekening gebracht. Voorts stelt De Vries dat hij schade heeft gelegen doordat hij een aantal werkzaamheden nu zelf heeft moeten uitvoeren. Zijn tegenvordering is bijna net zo hoog als de rekening van de werf.

Zo komt De Vries bij mr. Hommersom. Die zet nogmaals de bezwaren van De Vries tegen de factuur en de door de werf uitgevoerde werkzaamheden uiteen. De tijd begint te dringen, want hij wil het schip verkopen. Een schip met zoveel gebreken brengt natuurlijk maar een fractie op van een schip dat in goede staat is, maar wanneer De Vries de reparaties zou laten uitvoeren heeft hij geen bewijs meer.

Omdat de partijen van standpunt verschillen wordt een expert benoemd die voor beide partijen acceptabel is en die een bindend advies zal uitbrengen. Ineens wordt echter door de werf beslag gelegd op het schip en voordat de expert zijn rapport kan uitbrengen wordt De Vries gedagvaard. In de rechtbankprocedure blijkt vervolgens echter uit de conclusies van de bindend adviseur dat de werf inderdaad een groot aantal fouten heeft gemaakt en dat van de rekening bijna de helft moet worden afgetrokken.

De rechtbank komt in juli 20167 tot de conclusie dat is voldaan aan de voorwaarden in de wet en dat de werf integraal gebonden is aan de uitkomsten van het bindend advies. De werf heet namelijk na ontvangst van het rapport gesteld dat zij (alsnog) niet gebonden zou zijn aan het rapport. Dit betekent dat de werf ondeugdelijk werk heeft geleverd, de rekening mag worden gehalveerd en dat de kosten van de beslaglegging en de dagvaarding voor rekening van de werf blijven.

Tip: Wanneer u een geschil krijgt met een reparateur over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, zorg dan dat een expert (zo mogelijk door beide partijen benoemd) de uitgevoerde werkzaamheden toetst. Hiermee voorkomt u dat u bij een latere discussie over deze werkzaamheden niet in staat bent om te bewijzen dat de reparateur de werkzaamheden onjuist heeft uitgevoerd. Houd in het achterhoofd dat behoudens zwaarwegende argumenten u de reparateur altijd in de gelegenheid moet stellen om zijn fouten te herstellen voordat u dit door anderen laat doen. U loopt anders het risico dat deze kosten voor eigen rekening blijven.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.