Waterkampioen watersport magazine

De zaak van de niet watervaste sloep.

Conformiteit betekent dat je mag verwachten dat iets dat je koopt, ook dóet waarvoor het gemaakt is. De binnenromp van de sloep van meneer Van Boven zoog zich vol met water, dat hoort niet!

Meneer van Boven zag op Marktplaats een advertentie van een sloep, “nooit gebruikt, demomodel”, tegen een aantrekkelijke prijs. Meneer van Boven ging in onderhandeling met de verkoper – een handelsonderneming, niet specifiek watersportgericht – en nam het schip af. Meneer van Boven betaalde een bedrag van 17.000 euro. Hij liet de sloep een jaar in opslag en medio 2010 werd er een elektrische voortstuwingsinstallatie in gebouwd, tegen een bedrag van 11.000 euro. Van Boven ging met vreugde het vaarseizoen in. Deze vreugde sloeg echter medio 2011 om in grote schrik. Wat was namelijk het geval: de binnenzijde van de romp en de kuipbanken begonnen op te zwellen door vochtopname. De hele kuipvloer was aangetast door vocht en de verschansing was volledig gedelamineerd. Van Boven liet een expert het schip onderzoeken en die constateerde dat voor de bouw van de binnenromp van het schip volstrekt ondeugdelijke materialen waren gebruikt. De gebruikelijke bouwwijze bij dit soort schepen is dat de buitenromp een polyester schaal is en de binnenromp eveneens van polyester is en dat beide schalen op elkaar worden verlijmd. Het bleek echter dat de binnenromp van MDF was gemaakt en vervolgens gelakt. Het behoeft weinig toelichting dat dit materiaal ongeschikt was voor een vochtige omgeving en niet voldeed aan de gewenste toepassingsspecificaties.

Showroommodel Nader onderzoek leerde dat het schip waarschijnlijk als showroommodel bij de fabrikant van de sloepen had gefungeerd en dat de binnenromp de dummy was die als mal was gebruikt om de polyester binnenrompen te vormen! Over dit alles was Van Boven natuurlijk niet geïnformeerd door de verkoper. Die verschool zich vervolgens achter de stelling dat hij het schip ook maar weer had afgenomen van een derde, dat het splinternieuw was, en dat hij op geen enkele wijze wist of had kunnen weten dat het hier een ‘dummy’ model betrof en ongeschikt om mee te gaan varen. Het standpunt van de verkoper was onacceptabel voor Van Boven en hij dagvaardde hem. Van Boven stelde dat de zaak niet beantwoordde aan de zogenaamde conformiteiteis. ‘Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst wanneer deze, gelet op de aard van de zaak, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten.’ Het is duidelijk dat wanneer je een sloep koopt, het de bedoeling is dat je daarmee gaat varen en niet dat je die in je garage gaat opslaan. Het beroep van de verkoper dat deze niet wist dat het schip een dummy was, baatte hem niet. Volgens de rechtspraak komt een tekortkoming bestaande uit een gebrek van een verkocht product in beginsel voor rekening van de verkoper, ook al kent hij het gebrek niet. Van Boven vorderde ook betaling van de kosten die hij had gemaakt voor het inbouwen van een voortstuwingsinstallatie. Dit bleek achteraf namelijk een volstrekt nutteloze uitgave! Samen met het maken van een achterkleed, dat ook niet meer gebruikt kon worden, betrof het een bedrag van 12.000 euro.

Terugname De rechter was het ermee eens dat de onbekendheid met het feit dat het hier kennelijk een dummy betrof niet voor rekening van Van Boven hoefde te komen en veroordeelde de verkoper tot terugname van het schip, terugbetaling van de koopprijs vermeerderd met alle kosten die Van Boven aan het schip had gemaakt. Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer u een zaak koopt, deze ook geschikt moet zijn voor het gebruik dat u daarvan wilt gaan maken. Wanneer die zaak niet de eigenschappen heeft die u zou mogen verwachten, dan is de verkoper daarvoor aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan een koelkast die niet koelt of een auto waarvan de motor niet werkt. Dit wordt vanzelfsprekend anders wanneer u bent geïnformeerd door de verkoper dat de zaak niet geschikt is om te worden gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld bij de sloperij een sloopauto koopt, moet u niet gaan klagen dat u hiermee niet mee kunt rijden. U moet wel “binnen bekwame tijd” reclameren bij de verkoper, in de praktijk binnen twee maanden.

Had nu van Meneer van Boven verwacht mogen worden dat hij het schip had moeten laten keuren? In dit geval niet. Immers: het betrof een splinternieuw schip en het feit dat het hier om een dummy ging is toch wel dermate uniek dat hij daar niet op bedacht had hoeven zijn. Uitermate zuur voor de verkoper, maar die moest op zijn beurt weer verhaal halen bij degene die het schip aan hem had geleverd. Hoe dat is afgelopen, vertelt deze geschiedenis niet.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.