Waterkampioen watersport magazine

Brandschade winterberging.

Wie zijn schip in de winterberging plaatst, gaat ervan uit dat dit er volgend seizoen in dezelfde staat weer uitkomt. Meneer Fleskens schip ging echter verloren door brand. Wie draaide daarvoor op?

Meneer Fleskens biedt zijn zeilschip aan, aan een exploitant voor winterstalling. Er breekt brand uit op het terrein waar het is gestald en het schip gaat verloren. Meneer Fleskens stelt de exploitant aansprakelijk en vordert schadevergoeding bij de rechter. Hij beroept zich daarbij op de zogenoemde overeenkomst van bewaarneming. De exploitant stelt echter dat de overeenkomst waarbij een vaartuig voor de winterperiode wordt gestald naar haar aard in beginsel een overeenkomst van verhuur van een ruimte is, zonder bewaarnemingsverplichtingen. Meneer Fleskens stelt op zijn beurt dat partijen geen vaste of specifieke plaats bij de exploitant hadden afgesproken. Hij had geen invloed op de plaats en manier waarop het schip werd opgeborgen. Deze situatie is vergelijkbaar met het aanbieden van je jas bij een garderobe. Volgens Fleskens was de exploitant daarom wel degelijk als bewaarnemer verplicht de aan haar vertrouwde zaak in goede staat te houden en deze terug te geven in de staat waarin zij deze had ontvangen. Ook de rechtbank was klip en klaar: bij een huurovereenkomst is het een vereiste dat de zaak waarvan de huurder het gebruik krijgt, behoorlijk bepaal baar is. Daar was hier geen sprake van. De exploitant kon de boot immers stallen op elke plaats op haar terrein, in een loods of buiten. De rechtbank bevestigde dat er sprake was van bewaarneming en doordat het schip door brand verloren was gegaan, kwam de exploitant zijn bewaarnemingsplicht niet na. Omdat de exploitant de bij hem gestalde vaartuigen bovendien niet tegen brand had verzekerd, stelde de rechter hem aansprakelijk voor de schade. Meneer Fleskens kreeg zijn schade dus vergoed.

Deze zaak staat niet op zichzelf als je kijkt naar de HlSWA-voorwaarden ‘Huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen’ die staan vermeld op het standaard ‘Reserveringsformulier Stalling’. Menig winterstaller maakt daar gebruik van. In het formulier wordt gesproken over ‘huurder’ en ‘verhuurder’. Bij het huren van een zomerligplaats in de haven klopt dat. Je huurt immers een specifiek bepaalde plaats die je mag gebruiken en daarvoor betaal je een vergoeding. Bij bewaarneming gaat het echter niet om het gebruik van de zaak (een ligplaats) maar op het bewaren daarvan (het schip). In het formulier is onder andere gesteld dat ‘verhuurder’ de gestelde vaartuigen niet verzekert, maar wordt het risico van verzekeren bij de ‘huurder’ gelegd. Ook worden alle risico’s voor het schip bij u gelegd. Daar kan een exploitant misschien mee wegkomen bij ‘echte’ verhuur (dus de zomerligplaats), maar niet bij winterberging. Bij bewaarneming geldt een zwaardere aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en zorgplicht van de exploitant.

Het HISWA-formulier heeft dus een gemengd karakter en daar moetje goed op letten! Wanneer dus schade aan je schip of toebehoren is ontstaan aan het einde van de winter in de situatie van een ‘echte’ winterberging, laat je dan niet zomaar afschepen met een beroep op de algemene voorwaarden of een aansprakelijkheidsbeperking. In de algemene voorwaarden is in artikel 11ook opgenomen dat je akkoord gaat met het benoemen van deze overeenkomst als die van huur. Ook wordt daar nog eens bevestigd dat je het schip zelf moet verzekeren. Allemaal bepalingen die in je nadeel zijn. Als de exploitant algemene voorwaarden hanteert met daarin een uitsluiting van aansprakelijkheid, kun je natuurlijk aangeven dat die bepaling niet akkoord voor je is. Maar misschien wil hij het schip dan niet in bewaring nemen.

TOT SLOT EEN TIP: Om bewijsproblemen te voorkomen is het zaak dat je met iemand erbij je schip aanbiedt bij de exploitant. Maak ook foto’s van het schip, zodat bij schade in ieder geval aangetoond kan worden dat die schade niet al bestond toen het schip werd aangeboden.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.