Waterkampioen watersport magazine

Brandschade, wie zal dat betalen?

Ook al staat vast dat de brand is ontstaan op het schip naast jou, de schade aan jouw boot wordt niet vergoed als niet duidelijk is waarom die brand daar ontstond. Hoe frustrerend is dat?

Iedereen heeft wel een keer een ongelukkig moment. Niet goed stuurboord gehouden, het insteken in de jachthaven ging wat onhandig: BOEM! Schade. Dit is de klassieke aanvaring. Boot tegen boot, schadeformulieren invullen, de schuldige is (meestal) de schipper die de fout maakte en aan het roer stond, ‘alles klar’!
Er zijn echter ook schades waarbij maar een boot is betrokken, bijvoorbeeld een aanrijding met de boot op een trailer. In een dergelijk geval spreken we van schadevaring (art. 8:1003 BW), een schade waar wel een boot bij is betrokken maar geen sprake is van een aanvaring. ook al gebeurt de schade op het land, de aansprakelijkheidsregels van het aanvaringsrecht zijn dan nog steeds van toepassing. daarbij gaat het om de zogenaamde ‘schuld van een schip’.

Belangrijk om te weten is dat hier geen sprake is van een zogenaamde risicoaan-sprakelijkheid (jij bent eigenaar van het schip, dat veroorzaakt schade, dus jij bent aansprakelijk). Nee, in het aanvaringsrecht moet juist de schuld van het schip bewezen worden. Het aangevaren, beschadigde schip moet bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een fout van de eigenaar of een persoon die voor het aanvarende schip werkt, dan wel een eigen gebrek van het schip. Als de oorzaak van de schade niet kan worden vastgesteld, wordt de schade gedragen door degene die hem heeft geleden, zo zegt de wet.

Overslaande brand.
Wanneer je boot schade oploopt doordat het ernaast gelegen opgebokte schip in brand vliegt, is het dus geen vanzelfsprekendheid dat jouw schade wordt vergoed door de eigenaar van het in brand gevlogen schip, zo ondervond meneer Ozinga. Wat was het geval? Op een gegeven moment horen de aanwezigen op de jachthaven een plof. Vervolgens breekt er brand uit op een grote speedboot, een brand die vier andere schepen beschadigt. Ozinga meldt zijn schade aan bij zijn verzekeraar, maar omdat hij alleen maar WA-verzekerd is krijgt hij zijn schade niet vergoed. Geen probleem dacht Ozinga, het is duidelijk op welk schip de brand is ontstaan en ik stel dus die eigenaar aansprakelijk. Dat viel echter tegen. De eigenaar en een vriend waren weliswaar op het schip geweest en drie minuten nadat zij koffie waren gaan drinken was de boot weliswaar in brand gevlogen, maar zij hielden stijf hun mond dicht over de reden waardoor die brand was ontstaan. Ook de brandweer had geen bijzondere aantekeningen gemaakt over de oorzaak, de boot was inmiddels afgevoerd dus die kon niet meer worden onderzocht. De verzekeraar van de eigenaar zei vervolgens dat, omdat geen oorzaak van de brand kon worden aangewezen, er ook niet bewezen kon worden dat er sprake was van schuld van de eigenaar/het schip.

Toen had meneer Ozinga een probleem. Hij moest als een ware detective op onderzoek uitgaan om toch te proberen enig bewijs te vinden voor de oorzaak van de brand. Uiteindelijk kreeg hij een politierapport te pakken waarin een verklaring was opgetekend van de eigenaar, dat zij bezig waren geweest met het starten van de motor, wat niet lukte, waarna ze de benzinepomp hadden losgehaald en weer teruggezet. Daarna waren de mannen koffie gaan drinken. Even later zagen ze de boot in brand vliegen.
Indringend navragen bij anderen die op de jachthaven aanwezig waren geweest, leerde dat twee mensen de eigenaar hadden horen zeggen dat hij de brandstofpomp verkeerd had aangesloten en dat de brand waarschijnlijk daardoor was ontstaan. Daarmee had Ozinga eindelijk zijn bewijs rond. De rechter vond dat er voldoende reden was om de bewijslevering toe te laten, waarna uiteindelijk zijn vordering ook werd toegewezen.

In een andere zaak kon alleen maar worden aangetoond dat de eigenaar kort voor het uitbreken van een brand aan boord had gestofzuigd. Dit vond de rechtbank onvoldoende om als grondslag te dienen voor het vermoeden dat de brand als gevolg van een eigen fout van de eigenaar was ontstaan. Kortom: het schadelijdende schip kan zijn schade niet verhalen op een ander schip wanneer niets concreets over de oorzaak van de brand kan worden aangetoond dat duidt op schuld van dat andere schip.

Tip: Als je een schade krijgt aan je boot, veroorzaakt door bijvoorbeeld overslaande brand, zorg dan dat je direct alle feiten op een rijtje hebt en in ieder geval een oorzaak kunt aanduiden, zo mogelijk met behulp van de verzekeraar en een expert. Ook al ben je misschien zelf wel verzekerd voor de schade, in dat geval help je de verzekeraar om de schade te verhalen op de wederpartij.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.