Waterkampioen watersport magazine

Binnenbetimmering.

Een offerte is één ding en het bedrag op de rekening soms een heel ander, zo ondervond Jan Zwart na het opnieuw intimmeren van zijn voorpiek.

Jan Zwart vond dat het interieur van zijn boot er wat slecht begon uit te zien en bezocht een jachtbetimmeringsbedrijf met het verzoek een offerte te maken voor het betimmeren van de voorpiek. Het bedrijf stuurde Zwart een offerte met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Het jachtbedrijf zou de voorpiek in teak betimmeren; wanden, kasten, een bed met luiken en deurtjes, plafond en massief lijstwerk.

Het begon ermee dat de eerste twee weken niets gedaan werd. Uiteindelijk leverde de werf na een ruim aantal weken (er waren tien werkdagen afgesproken) het schip op. Jan Zwart schrok pas goed toen hij de factuur ontving: ruim 10.000 euro (exclusief BTW). Dit was niet wat hij verwacht had op basis van de offerte en hij weigerde de factuur te voldoen. Na enige correspondentie over en weer schakelde de werf een advocaat in. Zwart maakte een afspraak met mij. Volgens hem had de werf bij het maken van de afspraken gezegd dat de werkzaamheden in ongeveer tien werkdagen gerealiseerd moesten kunnen worden en werden de loonkosten begroot op ongeveer 4.000 euro (excl. BTW). “Het zou ook best voordeliger kunnen uitvallen”, aldus de werfeigenaar. De materiaalkosten had hij begroot op 500 tot 700 euro. Meneer Zwart dacht dus dat het werk voor ongeveer 5.000 euro plus BTW gedaan zou zijn.

Ik klom in de pen om een en ander te achterhalen. Volgens de advocaat van de werf had Zwart extra werkzaamheden opgedragen die buiten de begroting gevallen zouden zijn en verder ontkende de werf dat zij gezegd zou hebben dat het werk voor 5.000 euro gedaan zou worden. Zwart kon zich nog vinden in de opmerkingen omtrent het meerwerk, maar vond dat dit toch niet meer had mogen zijn dan 1.000 euro extra, zodat het totaal zou moeten neerkomen op ongeveer 6.000 euro (plus BTW). Vervolgens kwam de werf met de overeenkomst op de proppen: hierin was helemaal geen begroting opgenomen en dus ook geen bedrag van 5.000 euro, maar uitsluitend een opsomming van de werkzaamheden en de mededeling dat een uurtarief gehanteerd zou worden van € 37,50 en dat de werkzaamheden in regie (zie kader) zouden worden uitgevoerd. Aan de ene kant stelde de heer Zwart dat er tussen partijen een bedrag van 5.000 euro was afgesproken en aan de andere kant was er de overeenkomst die vermeldde dat het werk in ‘regie’ tegen een uurtarief verricht zou worden. Ik vermoedde dat het een moeilijke zaak voor Zwart zou worden om die afspraak te bewijzen. Ik vroeg urenspecificaties op en daaruit bleek dat de werf wel erg veel uren had gemaakt. Een gerechtelijke procedure zou voor Zwart echter erg kostbaar zijn.

De rechtbank zou geen oordeel willen vellen zonder dat een deskundige zijn mening had gegeven. Daarom deed ik het voorstel aan de werf om een expert te benoemen die als bindend adviseur de standpunten van beide partijen zou beoordelen. De expert onderzocht de zaak en concludeerde dat de werf inderdaad te veel uren in rekening had gebracht. De factuur werd niet redelijk geacht en moest met 25 procent worden verminderd. De kosten van het rapport werden gedeeld. Zo werd toch een inhoudelijk oordeel gegeven zonder dat Jan Zwart voor enorme kosten en een lange gerechtelijke procedure kwam te staan. Gezien het relatief geringe belang was dit een oplossing waar hij goed mee kon leven.

Tip: Wanneer u een overeenkomst aangaat, zorg dan dat er een schriftelijke begroting wordt opgemaakt met een duidelijke omschrijving. Spreek af dat meerwerk eerst schriftelijk door u moet zijn geaccordeerd en laat vastleggen wat de financiële consequenties daarvan zijn.

In regie: Deze term betekent dat de opdrachtnemer de vrijheid heeft om te bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, met name voor wat betreft de tijdbesteding en dat dus doorgaans geen afspraak geldt over het maximum aantal uren. Daartegenover staat dat een vaste aanneemsom wordt afgesproken voor het werk en uitsluitend nog verrekend zal worden ten aanzien van eventueel meer- of minderwerk. Zo’n laatste afspraak geeft de opdrachtgever een veel steviger greep op de begroting en de kosten, zodat teleurstellingen achteraf worden vermeden.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.