Waterkampioen watersport magazine

Bereddingskosten horen erbij.

Verzekeraars houden niet van bereddingskosten. Dat ze heel ver willen gaan om onder hun vergoedingsplicht uit te komen, leert de volgende zaak.

Meneer Zwart kocht in mei 2008 op een veiling een motorschip. Na de koop werd het in een zoutwater-haven afgemeerd. De volgende ochtend ontving hij tot zijn schrik een telefoontje van Rijkswaterstaat: zijn vers aangeschafte trots lag op de bodem van de haven. Zwart meldde het schadegeval onmiddellijk bij zijn verzekeraar en die stuurde een expert. Die middag was de boot al gelicht en naar een jachtwerf gebracht. De schade-expert had een en ander in gang gezet toen hij ’s ochtends ter plaatse was. De expert besprak ook met de werf wat er aan het schip gedaan moest worden om verdere schade te af te wenden: bereddingswerkzaamheden dus. Het schip zat vol met zout water en de motor moest zo snel mogelijk gespoeld worden om onherstelbare schade te voorkomen. Het spoelen van motor en brandstofsysteem zou in opdracht van de jachtwerf worden gedaan.

Uiteindelijk werd ruim een jaar later een schade-uitkering (total loss) aan Zwart gedaan van €15.000. Wat de verzekeraar echter niet uitkeerde, was een bedrag van 4.500 euro voor de jachtwerf in verband met de bereddingskosten. Zwart had dit bedrag echter wel al vooruitbetaald! Wat bleek? De expert had tegen Zwart gezegd dat hij het schip niet mee zou krijgen als de factuur van de jachtwerf niet op voorhand door hem zou worden betaald. Zwart vond dit wel vreemd, want het waren toch kosten die voor rekening van de verzekeraar waren? In arren moede betaalde hij maar en vertrouwde erop dat de verzekeraar hem deze kosten zou terugbetalen. Niet dus. Intussen bleek dat het spoelen van de motor en het brandstofsysteem door de onderaannemer niet goed was uitgevoerd. De tank en de leidingen zaten nog vol met zeewater en toen de motor opnieuw gestart werd, kwam daar dus opnieuw corroderend zeewater in. De motor moest opnieuw gespoeld worden; weer 2.000 euro.

Zwart vond dat, omdat de onderaannemer in opdracht van de werf het werk niet goed had uitgevoerd, deze extra kosten ook voor rekening van de verzekeraar waren.

De verzekeraar wrong zich in alle mogelijke bochten om niet te hoeven betalen. Op de factuur van de jachtwerf stond onder andere: “werkzaamheden uitgevoerd door de onderaannemer, bestaande uit het spoelen van de motor en het brandstofsysteem”. Dit zou geen noodzakelijk werk zijn geweest maar herstel aan het schip, aldus de assuradeur.

De rechtbank maakte met dit verweer korte metten. De rechter vond dat de factuur van de jachtwerf bereddingskosten vermeldde, die dus voor rekening kwamen van de verzekeraar. Voor wat betreft vergoeding van de factuur voor de tweede keer spoelen, wilde de rechtbank wel weten wie nu in eerste instantie opdracht had gegeven aan de jachtwerf om de bereddingswerkzaamheden uit te voeren. Als namelijk bleek dat de opdracht niet namens de verzekeringsmaatschappij was gegeven, dan zouden de kosten van de tweede spoeling voor rekening van Zwart komen. Zwart moest bewijzen wie hier de opdrachtgever was geweest.

Voor ieder was duidelijk dat dit de expert was. Die had immers als eerste het schip beoordeeld en alle opdrachten gegeven. De verzekeraar had dit zelfs tijdens de procedure erkend, maar ontkende dat later weer. Het probleem was dat Zwart de factuur op voorhand zelf had betaald en dat zijn naam op de factuur stond. Daarmee kon de verzekeraar twijfel zaaien. Uit het getuigenverhoor werd echter al snel duidelijk dat Zwart nooit zelf contact had gehad met de jachtwerf of de onderaannemer en dat de expert als enige contact had gehad met de jachtwerf. Die had op haar beurt opdracht gegeven aan de onderaannemer. Daarmee stond de aansprakelijkheid van de verzekeraar vast. Uiteindelijk werden alle kosten dan ook vergoed. Zwart heeft daar wel 4 jaar voor moeten procederen en kon al die tijd geen gebruik maken van zijn schip.

Tip: zorg bij schade dat je exact vastlegt wat er moet worden gedaan en wie de opdracht tot beredding of herstel geeft. Laat je niet te snel afschepen met de bewering dat bepaalde kosten geen bereddingskosten zijn, maar bijvoorbeeld herstelkosten en leid eventuele facturen direct door naar de verzekeraar, zonder ze zelf vooraf te betalen. Je voorkomt hiermee een ellendige discussie achteraf.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.