Waterkampioen watersport magazine

Aanvaring: Eigen schuld, dikke bult?

Op het water geldt hetzelfde als op de weg: we hebben regels om alles in goede banen te leiden. (Bijna) iedereen heeft wel eens een aan- of schadevaring gehad, hoe goed je ook oplet. Hoe zit dat eigenlijk met de aansprakelijkheid?

Aan- en schadevaring zijn in de wet geregeld. Deze twee begrippen slaan op verschillende situaties: aanvaring is de aanraking van twee schepen. Wanneer een schip schade veroorzaakt zonder een ander schip te raken, is er sprake van schadevaring. Eerst moet altijd worden vastgesteld of iemand schuld heeft aan het voorval en dus aansprakelijk is voor de schade. De wet zegt dat wanneer de aanvaring is veroorzaakt door de schuld van een schip, de eigenaar van dat schip verplicht is de schade te vergoeden. Hoe kan een schip, in feite niets anders dan een zaak, nu schuld aan een aanvaring hebben? De hoogste rechter heeft hierop het antwoord gegeven. Er is sprake van schuld van een schip wanneer de schade het gevolg is van (a) een fout van een persoon voor wie de eigenaar van het schip aansprakelijk is; (b) een fout van een persoon die ten behoeve van het schip of van de lading arbeid verricht in het kader van werkzaamheden; of (c) de verwezenlijking van een bijzonder gevaar voor personen of zaken die in het leven is geroepen doordat het schip niet voldeed aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mocht stellen. Kortom: er is schuld van het schip als er een fout van een persoon of een gebrek van het schip is.

Wat nu als een schip schade veroorzaakt, maar een fout van een persoon of een gebrek van het schip kan niet worden vastgesteld, zoals meneer Pietersen ondervond? Wat was er aan de hand? De heer Pietersen lag afgemeerd aan de passantensteiger van een Fries watersportdorp. Even later meerde meneer Van Buuren naast hem af aan dezelfde steiger. ’s Avonds gingen de opvarenden gezellig met elkaar eten. In de loop van de avond wakkerde de wind wat aan en bij terugkomst bleek dat het schip van meneer Van Buuren was losgeslagen van de steiger en tegen het schip van meneer Pietersen was gaan schavielen, waardoor er schade was. ‘Appeltje, eitje’ denkt u misschien. Het schip is losgeslagen, dus niet goed vastgemaakt, dus een fout van meneer Van Buuren, dus meneer Van Buuren is aansprakelijk. Zo simpel lag het echter niet. Het bleek namelijk dat de boot wel was losgeslagen, echter niet omdat het meertouw was losgeschoten, maar omdat de bolder waaraan het schip was afgemeerd was afgebroken van de vermolmde steiger. Toen werd het lastig. Voor aansprakelijkheid moet er namelijk sprake zijn van schuld van het schip. Dit was echter goed afgemeerd (geen fout) en er was ook geen gebrek van het schip, want het touw was niet gebroken. Het gebrek lag in de vermolmde steiger. Dat was natuurlijk ook Van Buurens verweer tegen de claim die meneer Pietersen tegen hem indiende. Meneer Van Buuren daagde op zijn beurt de gemeente die als eigenaar van de steiger de verplichting had om deze te onderhouden. Hij trok daarbij de parallel met de aansprakelijkheid van de gemeente Utrecht voor het afbreken van een werftrap wegens nalatigheid in het onderhoud en kreeg daarin van de rechter ook gelijk. De gemeente was aansprakelijk, omdat deze was tekortgeschoten in de nakoming van haar onderhoudsplicht en het tijdig vervangen van het rotte werfdeel. Gelukkig maar voor beide schippers, want meneer Pietersen kreeg op deze manier zijn schade vergoed en meneer Van Buuren werd niet alleen gevrijwaard van de schade aan Pietersens schip, maar kreeg ook de schade vergoed die zijn eigen schip had geleden.
Conclusie: De exploitant/eigenaar van watersportvoorzieningen is aansprakelijk/verantwoordelijk voor het onderhoud van dit soort voorzieningen zoals bijvoorbeeld een steiger en moet bijvoorbeeld ook zorgen dat afmeerplaatsen goed bereikbaar en veilig zijn, bijvoorbeeld vrij van mos. Hij heeft een zorgplicht, net zoals de wegbeheerder die ervoor moet zorgen dat alles op de openbare weg goed wordt onderhouden en wanneer er waar bijvoorbeeld wegwerkzaamheden zijn, deze ook deugdelijk worden aangegeven met waarschuwingstekens.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.