Waterkampioen watersport magazine

De aansprakelijke importeur.

Er zijn nogal wat faillissementen in botenland. Die betekenen doorgaans dat je als klant je aanbetalingen voor je droomschip kwijt bent of met een half afgebouwd schip blijft zitten. Meestal biedt de failliete boedel geen verhaal. (Heel) soms gaat het anders, zo leert het verhaal van meneer Terpstra.

Terpstra bestelde bij de importeur/dealer een zeiljacht van Duitse makelij tegen een bedrag van ongeveer 380.000 euro. In de koopovereenkomst was afgesproken dat betaling in vier termijnen zou geschieden, 10 procent na ondertekening van het contract, 70.000 euro bij bevestiging van de order, 250.000 bij het gereedkomen van het jacht op de werf in Duitsland onder gelijktijdige overdracht van het eigendom naar de koper en het restant voor aflevering in Frankrijk. Terpstra betaalde braaf de eerste 108.000 euro en ruim een halfjaar daarna de derde termijn van 250.000 euro na verzoek van de dealer, die hem per brief berichtte dat het schip klaarstond op de werf en getransporteerd kon worden.

Krap twee weken nadat Terpstra de derde termijn had overgemaakt werd het faillissement van de dealer uitgesproken. Vervolgens bleek dat deze het van Terpstra ontvangen geld niet had gebruikt om het schip te betalen, maar voor andere zaken zodat het schip dus niet in eigendom aan Terpstra was geleverd en ook niet van de werf was vertrokken. Naderhand verklaarde de Duitse werf zich bereid om het schip alsnog te leveren, maar dan moest er nog wel 250.000 euro bijbetaald worden.

Terpstra voelde zich zwaar genomen door de jachtdealer en stelde de directeur persoonlijk aansprakelijk. Ter toelichting: de dealer was een besloten vennootschap met één directeur/aandeelhouder. Wanneer een bv failliet gaat betekent dit niet dat de directeur ook failliet gaat, aangezien bij normale bedrijfsvoering een bestuurder niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de bv. Daarom kan de directeur van een bv soms nog steeds in een dikke auto rijden, terwijl er voor tonnen schuldeisers zijn, wat vaak voor scheve gezichten zorgt.

In deze zaak vond Terpstra echter het handelen van de directeur dermate ernstig verwijtbaar, dat hij persoonlijk aansprakelijk was te houden voor de hem gelden schade bestaande uit de betaalde 250.000 euro en de eerste aanbetaling van 108.000 euro.

De rechtbank was het met Terpstra eens. Zij vonden dat het handelen van de directeur dermate ernstig verwijtbaar was dat hij niet alleen aansprakelijk moest worden gesteld voor de niet doorbetaalde derde termijn, maar ook voor de eerder gedane aanbetaling van 108.000 euro, omdat die schade daar een rechtstreeks gevolg van was. De specifieke overweging was dat de directeur had toegelaten dat de door hem bestuurde vennootschap zijn overeenkomst niet was nagekomen en daardoor schade aan zijn wederpartij had berekend: een onrechtmatige handeling. De directeur werd zwaar aangerekend dat hiuj expliciet om betaling van de genoemde 250.000 euro had gevraagd, het bedrag waar de eigendomsoverdracht van het schip tegenover stond. Door dat bedrag niet door te betalen was het jacht niet geleverd en was de ruim een half jaar eerdere gedane aanbetaling ook verloren gegaan. Ondanks dat er toen nog geen betalingsproblemen waren, werd ook dit tot de schade gerekend die het gevolg was van het onrechtmatig handelen van de directeur.

Zo zie je maar weer, niet in alle gevallen betekent het faillissement verlies van alles. In sommige gevallen kan er toch nog wat aan gedaan worden. Advies: doe aanbetalingen alleen maar op administratief gescheiden rekeningen – de “derdengeldrekening” – bij een dealer. Of beter nog: betaal rechtstreeks aan de werf die het schip moet bouwen/leveren, dan weet je zeker dat het geld wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. Tot slot: beding dat je nauwkeurig op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de bouw en dat zodra daar technisch de mogelijkheid voor bestaat (casco is klaar) het schip te boek wordt gesteld in het scheepsregister en ook constitutum aan je wordt geleverd. Dit betekent dat het schip wel juridisch in eigendom wordt geleverd aan jou, maar het fysiek nog bij de werf blijft om afgebouwd te worden. Als de werf daarna failliet gaat dan blijft het schip daarbuiten.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.