Waterkampioen watersport magazine

Aankoopkeuring uitgevoerd.

De heer De Blok laat een aankoopkeuring van zijn boot uitvoeren. Anderhalf jaar later lekt water van het dak langs de ramen van het stuurhuis naar binnen. Kan hij verhaal halen bij de expert?

Het stuurhuisdak van het motorjacht van de heer De Blok blijkt na demontage vol te zitten met water. Volgens de verzekeringsdeskundige zou de schade al tijdens de aankoopkeuring aanwezig moeten zijn geweest. De Blok stelt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie dat de aankoopexpert niet op het dak is geweest, geen vocht heeft gemeten en dat in het expertiserapport over het dak niets is opgenomen. Hij eist 7.000 euro schadevergoeding. De expert stelt in zijn verweer dat bij een inspectie de buitenkant bovendeks goed wordt bekeken en dat hij dekken en daken, voor zover bereikbaar, met een rubber hamer beklopt en de vochtgehaltes meet. Als het gebrek echt tijdens de aankoop aanwezig was geweest, zou hij dat opgemerkt hebben. Daarnaast vraagt hij aan het begin van een keuring altijd aan alle partijen of er aan het vaartuig schades, gebreken en/of ongelukken bekend zijn. Hij stelt dat de verkoper niets heeft gezegd over het dak. De Blok verklaarde echter dat de verkoper tijdens de inspectie gemeld zou hebben dat het salondak verzwakt was. De expert ontkent dit. Hij vecht ook de conclusie van de verzekeringsexpert aan, dat het gebrek al bestaan zou hebben bij de aankoop.

Een door de geschillencommissie benoemde deskundige stelt vast dat het stuurhuisdak een polyester sandwichconstructie is en elke schroef die in zo’n laminaat wordt gedraaid, kan tot lekkage lijden. Het kernmateriaal van balsahout is erg vochtgevoelig. Als dat nat blijft omdat het water niet weg kan, komt er houtrot in, met delaminatie als gevolg. Deze deskundige constateert dat het schip twee strenge winters buiten heeft gestaan en dat het daardoor vocht heeft kunnen verzamelen. Achteraf is dus niet vast te stellen of het vocht bij de aankoop al in het dak heeft gezeten. De commissie kiest, omdat de partijen elkaar tegenspreken, voor de conclusies van de deskundige: die twee strenge winters buiten kunnen het probleem hebben veroorzaakt. De vordering van De Blok – en dus ook de stelling van de verzekering – wordt afgewezen. Ten overvloede overweegt de commissie nog dat, op basis van artikel 5 lid 8 van de HISWA-voorwaarden, de vordering op de expert is verjaard, omdat die meer dan een jaar na aankoop is ingediend.

Een expert die je bij de aankoop van een schip inschakelt heeft een zogenoemde inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de expert naar beste eer en vermogen en op zorgvuldige wijze een expertise moet uitvoeren, maar dat hij niet per definitie aansprakelijk is voor gebreken die hij heeft gemist. Hij maakt meestal een voorbehoud voor de onderdelen die uitsluitend op het oog geïnspecteerd kunnen worden. Hij zal bijvoorbeeld nooit gaatjes boren, omdat hij daarmee het schip slechter maakt. Als er geen specifieke instructie is gegeven voor dergelijk destructief onderzoek, kan een expert niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen die alleen na zo’n onderzoek aan het licht komen. Wél is hij aansprakelijk voor grove nalatigheid. Wanneer de expert bijvoorbeeld mist dat een bepaalde elektriciteitskabel vlak langs de motor loopt, waardoor een groot risico op brand bestaat, heeft hij toch wel wat uit te leggen… Kun je een expert vervolgens aansprakelijk stellen voor álle geleden schade? Ook dat is niet het geval. Doorgaans, zeker voor de bij de HISWA aangesloten keurmeesters, bevatten de algemene voorwaarden van de expert een uitsluitingsclausule voor de gevolgschade: de kosten van reparatie van het gebrek dat niet is ontdekt. Daarnaast bevatten die voorwaarden ook een aansprakelijkheidsbeperking, waardoor een vergoeding is beperkt tot maximaal x maal het bedrag van de expertisenota. Ook bevatten de voorwaarden zoals gezegd een verjaringstermijn van een jaar.

Tip 1: Bedenk dat ook een aankoopkeuring niet zaligmakend is. Wees kritisch bij de aankoop van je droomschip. Vraag door bij de verkoper/ makelaar en laat, als je een expert inschakelt, deze ook zeer kritisch het schip onderzoeken. Wanneer die iets verdenkt, neem maar het risico van destructief onderzoek. Dat kan grote ellende achteraf voorkomen! Als de keurmeester ergens zijn twijfel over heeft, neem passende actie.

Tip 2: Controleer de voorwaarden van de expert op aansprakelijkheidsbeperkingen en of hij is aangesloten bij de geschillencommissie Waterrecreatie. Bij problemen achteraf kun je hem dan in ieder geval daar ter verantwoording roepen zonder direct naar de rechter te moeten.

Meer informatie of oude artikelen downloaden: https://www.anwb.nl/kampioen/algemeen/digitaal-archief

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.