F.A.Q. (Veelgestelde vragen)

Katrollen zeilboot met groene touwen

Pleziervaart

Heel veel makelaars gebruiken een contract waarin een zogenaamde wezenlijke gebreken/keuringsclausule is opgenomen. Het komt erop neer dat u eerst de koopovereenkomst moet tekenen en pas daarna het recht heeft om het schip te laten keuren. Wanneer de expert zogenaamde wezenlijke gebreken vindt, dan kan een vermindering van de koopprijs worden afgesproken, of de verkoper laat voor zijn rekening de gebreken herstellen dan wel, wanneer de herstelkosten een bepaald percentage van de koopprijs bedragen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Ik raad u af dergelijke overeenkomsten te tekenen! U kunt namelijk niet meer in vrijheid onderhandelen over het schip, omdat u dan al gebonden bent aan de overeenkomst. Veel mensen denken dat het een soort voorlopig koopcontract is met een soort technisch voorbehoud, maar dat is niet het geval.

Ik adviseer altijd om op voorhand het schip eerst te laten keuren en pas daarna te gaan onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst. U voorkomt daarmee teleurstellingen en onnodige kosten.

Pleziervaartuigen zijn in de basis een zogenaamde roerende zaak en kunnen net zoals een fiets worden verkocht en geleverd zonder bijzondere formele handelingen om eigendom over te dragen.

Uw boot kan ook geregistreerd zijn in de openbare registers van het Kadaster, ook wel scheepsregister genoemd. Bij woonboten is dit niet ongebruikelijk om een hypotheek te kunnen krijgen. Bij een dergelijke kadastrale registratie, is de boot wel een zogenaamd registergoed geworden. Dat betekent dat u een notaris nodig heeft om door middel van een notariële akte het schip rechtsgeldig in eigendom te kunnen krijgen, waarna deze akte weer wordt ingeschreven in het scheepsregister met registratie van de nieuwe eigenaar. Voordeel is dat voor een ieder duidelijk is wie de eigenaar van het schip is.

Heeft u echter dit schip gekocht zonder een notariële akte, dan is de eigendom niet rechtsgeldig overgedragen en zult u dat alsnog moeten regelen, omdat u formeel niet de eigenaar bent. U bent weliswaar de economisch eigenaar (neef de boot immers in uw bezit), maar niet de juridische eigenaar. Via het brandmerk kunt u achterhalen wie de laatst geregistreerde eigenaar is van het schip en Hommersom advocatuur kan u adviseren over hoe alsnog de eigendomsoverdracht te formaliseren.

In de rechtspraak is uitgemaakt dat je bij de koop van de tweedehands zaken niet mag verwachten dat een dergelijke zaak in showroom conditie is. Dat betekent dat van een geïnteresseerde koper verwacht wordt dat hij opvolging geeft aan zijn zogenoemde onderzoeksplicht en daarnaast dat een verkoper natuurlijk geacht wordt om de koper te informeren over heeft vele gebreken.

De discussie ontstaat vaak over zogenaamde verborgen gebreken, waar de verkoper van zal zeggen dat hij niet van heeft geweten en de koper er dus niet na heeft gevraagd/onderzocht. Voor wiens rekening komt van het gebrek?

De koper moet er rekening mee houden dat, vanzelfsprekend naargelang de toestand van het schip zoals leeftijd en dergelijke, het nalaten van zelfstandig onderzoek/een keuring tegen hem zal werken. Behalve wanneer er sprake is van dergelijk ingrijpende gebreken dat kan worden gezegd dat de boot niet conform is, juridisch gezegd, dat de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Wat de koper mocht verwachten is afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan.

In een dergelijke situatie heeft een verkoper in te staan voor de afwezigheid van de gebreken.

Wanneer u wordt geconfronteerd met gebreken aan uw schip, dient u altijd eerst de verkoper te informeren (uiterlijk drie maanden na ontdekker van de gebreken) en wanneer u er met de verkoper niet uitkomt, dan kunt u naar de rechter gaan en bijvoorbeeld kiezen voor een vordering tot schadevergoeding, in de hoogte van de herstelkosten of, wanneer het gebrek echt heel ernstig is of niet meer kan worden hersteld, voor ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van de koopprijs, op grond van wanprestatie van de zijde van de verkoper.

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.