Stegfunk logo

Verander je schip en pas je polis aan.

Niets is mooier dan je varende trots op te knappen en te verfraaien met allerlei voorzieningen en details. Dat daarbij soms ándere details uit het oog worden verloren, ondervonden meneer en mevrouw Schmitz.

Tien jaar geleden kocht het echtpaar Schmitz een gebruikte stalen kajuitzeilboot van ongeveer 15 meter, waarmee zij na de pensionering hoopten over de Europese binnenwateren te zwerven. De aanschaf was niet duur, maar daartegenover stond de noodzaak tot flinke investeringen om het vaargenot te optimaliseren. Zo werd in de loop der jaren de binnenbetimmering volledig vervangen voor een bedrag van ongeveer € 40K en werd een nieuwe Iveco-motor geïnstalleerd met Python Drive, waarmee ongeveer € 25K was gemoeid. Voor een bedrag van ongeveer € 6K werden alle banken in het schip opnieuw bekleed en de gordijnen en bedden vervangen. Met alle aanpassingen aan het schip liep de investering in enkele jaren op tot ongeveer een ton. En toen gebeurde het ondenkbare: terwijl voorin de deurtjes werden afgelakt, ontstond in het achterschip brand. Ondanks hulp van iedereen in de haven, kon niet worden voorkomen dat er aanzienlijke schade aan het schip ontstond.

Schadepost.
Schmitz diende zijn claim in bij zijn verzekeraar. Zijn jacht was verzekerd voor een zogenaamde verzekerde som van € 110K vermeerderd met €20K voor de voortstuwingsinstallatie. De inboedel was verzekerd voor een bedrag ter waarde van twintig procent van de verzekerde waarde van het schip, circa € 22K. De expert kwam langs en kwam tot een schadebedrag van € 55K. De verzekeraar keerde echter niet dat bedrag uit met een beroep op onderverzekering.

Onderverzekering.
Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. In de wet is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde som. De schade-uitkering moet in zo’n geval naar evenredigheid plaats vinden. De uitkering wordt berekend aan de hand van de volgende formule: uitkering = (verzekerde som/werkelijke waarde) x schadebedrag. In het geval van Schmitz betekende dat het volgende: De boot (inclusief inboedel) was verzekerd voor € 152K De schade bedraagt € 50K. Na controle van het verzekerd bedrag bleek de werkelijke waarde € 180K. Na toepassing van bovenstaande formule: 152K/180K x 55K leidt tot een schade-uitkering van €46.444,44. Van de schade blijft bijna € 9K voor rekening van de Schmitz. De verzekerde som was € 28K te laag waarvoor overigens ook evenredig minder premie was betaald.
Dat Schmitz zo’n strop leed, kwam omdat hij nooit de verzekerde waarde in zijn polis had aangepast. Bij een polis op basis van verzekerde som, wordt bij het aangaan van de verzekering al dan niet aan de hand van een taxatie een vast bedrag vastgesteld, dat als uitgangspunt heeft te gelden in het geval van schade. Wanneer een schip meer waard wordt, bijvoorbeeld doordat u dus aanzienlijke investeringen/verbeteringen doet aan het schip, die veel verder gaan dan normaal onderhoud, blijft de oorspronkelijke verzekerde som gelden, zolang u dus niet bijvoorbeeld een nieuwe taxatie laten uitvoeren. Waar het werk van Schmitz dus de waarde van het schip had verhoogd, kreeg hij nul op het rekest. De waarde van het schip was in de loop der jaren wel tot € 180K opgelopen, maar hij kreeg slechts op basis van de verzekerde som van € 152K uitgekeerd. Het standpunt van de verzekeraar was volkomen in overeenstemming met de polisvoorwaarden; Jacobsens investeringen waren letterlijk ‘in rook opgegaan’.

TIP: Ook u zult ongetwijfeld investeringen aan uw schip doen, niet alleen vanwege regulier onderhoud, maar ook doordat een motor moet worden vervangen of u het interieur wilt moderniseren. Als deze investeringen tot waardevermeerdering van het schip leiden, zorg er dan voor dat deze wordt vastgelegd en laat het schip zo nodig opnieuw taxeren. Dat kan periodiek of na een ingrijpende aanpassing, zoals een nieuwe motor. In de meeste gevallen is zo’n hertaxatie kosteloos. De kleine premieverhoging weegt niet op tegen de enorme financiële kater wanneer het schip door omstandigheden verloren gaat. Zorg tot slot ook voor een deugdelijke inventarislijst, zodat u bij schade makkelijk aan de verzekeraar kunt laten zien wat de inboedel was.

Premier risque beding.
Let op! Het bovenstaande is zogenaamd regelend recht. Een verzekeraar kan het anders overeenkomen. Het zogenaamde ‘premier risque’ beding houdt in dat, ongeacht de vraag of sprake is van onderverzekering, de schade volledig wordt vergoed zolang zij onder het bedrag van de verzekerde som blijft. Controleer uw polis!

Oververzekering.
Het omgekeerde is overigens oververzekering: wanneer er sprake is van het feit dat de verzekerde som hoger is dan de werkelijke waarde. Aangezien de wet heeft bepaald dat een verzekerde na een schade niet in een betere positie mag komen te verkeren (het indemniteitsbeginsel), wordt schade-uitkering begrensd tot de werkelijke waarde. Elke schade wordt volledig vergoed, maar de verzekerde ontvangt nooit meer dan de werkelijke schade, waar je dus wel premie voor hebt betaald, dus ook daar is het de moeite waard om scherp te zijn.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.