Stegfunk logo

Makelaars zijn belangrijk in het koopproces

De heer Grossmann wist niet dat een makelaar in Nederland niet “boven de partijen staat”, maar louter namens de verkoper optreedt. Hij zag af van een voorinspectie – en dat kwam hem duur te staan.

In veel verkoopcontracten via een makelaar staat dat de koper pas het recht heeft om het vaartuig door een deskundige te laten inspecteren nadat de koop is gesloten. Volgens dit artikel moet er sprake zijn van “substantiële gebreken” waarvan de reparatiekosten meer dan 10% van de koopprijs bedragen, wil de koper het recht hebben de overeenkomst te annuleren. Dit geval toont eens te meer aan hoe belangrijk het is een vaartuig te laten inspecteren alvorens het te kopen.

De heer Grossmann zag een makelaarsadvertentie voor een polyester motorschip gebouwd in 2005, eerste eigenaar, vraagprijs ongeveer 180.000 euro. Het schip was elk seizoen aan de wal geweest, had tijdens de bouw al een preventieve osmosebehandeling ondergaan en was (volgens de verkoper) in tip-top conditie. Grossmann vertelde de makelaar dat hij een deskundig advies wilde voordat hij kocht. Om zijn onderhandelingspositie te bepalen, vroeg hij ook hoeveel de verkoper oorspronkelijk voor het schip had betaald. De makelaar meldde dat het schip destijds 253.000 euro had gekost en legde zelfs een factuur voor. De originele factuur zou deel uitmaken van het koopcontract, dat Grossmann zou ontvangen op de dag van de ondertekening. Uiteindelijk kwam de koopprijs op 155.000 euro, met de afspraak dat de verkoper nog wat werk aan het schip zou verrichten.

In de bevestigingsmail vroeg Grossmann hoe het stond met de inspectie die hij had aangevraagd. Volgens de makelaar had Grossmann echter afgezien van een expertise en had hij het schip gekocht “zoals het te zien was zonder expertise”. Hij verwijst naar het ontwerp van het koopcontract dat naar Grossmann werd gestuurd. Grossmann was verrast; hij had van tevoren duidelijk gemaakt dat hij een taxatie wilde voordat de koop zou worden gesloten.

De makelaar hield echter vol dat Grossmann dit recht had verspeeld. Grossmann is een Duits staatsburger en meende erop te kunnen vertrouwen dat een makelaar die bemiddelt en het lidmaatschap van verschillende handelsverenigingen vermeldt, de integriteit bezit om beide partijen op evenwichtige wijze over hun rechten te informeren. En op basis van de eerdere mededeling dat het schip elk seizoen aan de wal was geweest, altijd zorgvuldig was onderhouden en in tiptop conditie verkeerde, liet Grossmann deze zaak voor wat ze was. Naïef, lijkt het.

Pas tijdens de proefvaart, twee weken na de dag waarop het contract werd ondertekend, ontving Grossmann de originele facturen. Tot zijn verbazing bleek dat de verkoper in 2005 geen 253.000 euro had betaald, maar slechts 200.000 euro!

Tot overmaat van ramp bleek, toen het schip uit het water werd gehaald, dat de romp zwaar beschadigd was. Een ingeroepen deskundige stelde vast dat het schip ernstig was aangetast door osmose. Dit moest wel veroorzaakt zijn tijdens de bouw, gezien de staat waarin het schip verkeerde. Een nogal unieke situatie. Volgens de verkoper had het schip echter een preventieve osmosebehandeling ondergaan. Hoe kan het schip dan osmose hebben?

Als Mr Grossmann’s advocaat, schreef ik naar de tegenpartij. Deze verklaarde dat de osmose zich anderhalf jaar geleden kon hebben voorgedaan en dat hij er niet van op de hoogte kon zijn geweest omdat het schip tijdens het seizoen 2009/2010 niet uit het water was gekomen. Volgens de advertentie was het schip echt elk jaar uit het water gekomen! Ook daar had de verkoper niet de waarheid verteld. Via de advocaat van de verkoper beweerde de makelaar vervolgens dat Grossmann uitdrukkelijk met hem was overeengekomen dat hij van de taxatie had afgezien! Desgevraagd kon Grossmann niet anders antwoorden, dat hij nooit de bedoeling had gehad om van de taxatie af te zien, maar dat hij ervan uitging dat hij er geen recht meer op had omdat de makelaar hem dat had gezegd.

Hij had een rechtszaak kunnen beginnen omdat bleek dat de verkoper niet erg nauwkeurig met de waarheid was geweest en dat de makelaar ook niet zuiver was.

Naar Nederlands recht is de makelaar echter slechts een boodschapper en wordt hij geen partij bij een overeenkomst. Hij kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die hij verstrekt.

Uit kosten-baten overwegingen, zag Grossmann af van gerechtelijke stappen. De partijen werden het eens over een schikking waarbij Grossmann achteraf moest verklaren dat hij zijn schade als “leergeld” moest beschouwen!

TIP: Merk op dat bij verkoop via de tussenpersoon bijna altijd contracten worden gebruikt waarin een recht op controle achteraf is uitgesloten. Dit is echter geen wettelijk recht van een verkoper of makelaar. Alleen een inspectie vooraf geeft u zekerheid over wat u koopt! Dring aan op het recht om een inspectie te laten uitvoeren voordat u koopt! Laat u niets wijsmaken en controleer altijd wat een makelaar zegt wanneer hij een schip verkoopt. Alleen de verkoper zelf kan bindende verklaringen tegenover u afleggen.

Gespecialiseerd in juridische aangelegenheden betreffende de watersport: Frits Hommersom
U kunt Frits Hommersom, die vloeiend Engels en Duits spreekt, bereiken op www.hommersomadvocatuur.nl.

(www.stegfunk.de)

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.