Stegfunk logo

Aankoopinspectie uitgevoerd

De heer Van Vuren laat een aankoopkeuring van zijn boot uitvoeren. Anderhalf jaar later lekt water van het dak langs de ramen van het stuurhuis naar binnen. Kan hij verhaal halen bij de expert?

Een expert die je bij de aankoop van een schip inschakelt heeft een zogenoemde inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de expert naar beste eer en vermogen en op zorgvuldige wijze een expertise moet uitvoeren, maar dat hij niet per definitie aansprakelijk is voor gebreken die hij heeft gemist. Hij maakt meestal een voorbehoud voor de onderdelen die uitsluitend op het oog geïnspecteerd kunnen worden. Hij zal bijvoorbeeld nooit gaatjes boren, omdat hij daarmee het schip slechter maakt. Als er geen specifieke instructie is gegeven voor dergelijk destructief onderzoek, kan een expert niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen die alleen na zo’n onderzoek aan het licht komen. Wél is hij aansprakelijk voor grove nalatigheid. Wanneer de expert bijvoorbeeld mist dat een bepaalde elektriciteitskabel vlak langs de motor loopt, waardoor een groot risico op brand bestaat en die brand treed ook op, heeft hij toch wel wat uit te leggen… Kun je een expert vervolgens aansprakelijk stellen voor álle geleden schade? Ook dat is niet het geval. Doorgaans, zeker voor de bij de HISWA aangesloten keurmeesters, bevatten de algemene voorwaarden van de expert een uitsluitingsclausule voor de gevolgschade: de kosten van reparatie van het gebrek dat niet is ontdekt. Daarnaast bevatten die voorwaarden ook een aansprakelijkheidsbeperking, waardoor een vergoeding is beperkt tot maximaal x maal het bedrag van de expertisenota. Ook bevatten de voorwaarden doorgaans een verjaringstermijn van een jaar.

Tip 1: Bedenk dat ook een aankoopkeuring niet zaligmakend is. Wees kritisch bij de aankoop van je droomschip. Vraag door bij de verkoper/ makelaar en laat, als je een expert inschakelt, deze ook zeer kritisch het schip onderzoeken. Wanneer die iets verdenkt, neem maar het risico van destructief onderzoek. Dat kan grote ellende achteraf voorkomen! Als de keurmeester ergens zijn twijfel over heeft, neem passende actie.

Tip 2: Controleer de voorwaarden van de expert op aansprakelijkheidsbeperkingen en of hij is aangesloten bij de geschillencommissie Waterrecreatie. Bij problemen achteraf kun je hem dan in ieder geval daar ter verantwoording roepen zonder direct naar de rechter te moeten.

Gespecialiseerd in juridische aangelegenheden betreffende de watersport:
Frits Hommersom
U kunt Frits Hommersom, die vloeiend Engels en Duits spreekt, bereiken op www.hommersomadvocatuur.nl.

(www.stegfunk.de)

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.