Pleziervaart

Varen is emotie. Soms verlies je als (aspirant) watersporter de objectieve en nuchtere kijk. En dat kan forse financiële consequenties hebben. Hommersom Advocatuur helpt u om in de pleziervaart de focus scherp te houden.

In de visie van Hommersom heeft een oplossing in der minne altijd de voorkeur boven een onzekere oplossing in rechte. Naast rechtspraak is mediation een gelijkwaardig middel om een geschil op te lossen waarbij partijen meer eigen inbreng hebben. Hommersom is gecertificeerd mediator en zijn vaardigheden komen regelmatig van pas om een nautisch geschil buiten de rechter om te regelen. Als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, voelt Hommersom zich ook daar in zijn element.

Hommersom heeft zeer ruime proceservaring die tot vernieuwende jurisprudentie heeft geleid, zoals op het gebied van immateriële schadevergoeding ter zake gederfd vaargenot en de (kring van) aansprakelijke partijen in het geval van (schade)varingen.

Varende zeilboot pleziervaart

Waarin kan Hommersom Advocatuur u bijstaan?

Mediation

Bemiddeling tussen werf en opdrachtgever bij onenigheid tijdens de bouw. Een rechtszaak maakt de relatie met de bouwer er meestal niet beter op. Als mediator gaat Hommersom op zoek naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Om ervoor te zorgen dat die boot er ook echt komt.

Bouwbegeleiding

Zeker bij langdurige projecten is het goed om als opdrachtgever iemand aan je zijde te hebben die het overzicht houdt en de diverse lijntjes met bijvoorbeeld experts en de bouwer kort houdt en die ook tijdig kan bijsturen wanneer het project uit het roer dreigt te lopen.

Koop & verkoop

Advies bij het opstellen en toetsen van contracten en de keuze van een (aankoop)expert. Veel gebreken zijn voor de leek moeilijk vast te stellen. Daarnaast adviseert Hommersom om het schip altijd voor aanschaf uit het water te halen en te laten keuren door een onafhankelijke (technische) expert. Wetenschap vooraf voorkomt veel ellende achteraf!

Bouw, refit & reparatie

(Buiten)gerechtelijke bijstand bij geschillen bij bouw en reparatie van een schip en geschillen uit koop en verkoop, zowel tussen de onderneming en de consument enerzijds als tussen particulieren onderling.

Verzekering

Ondersteuning van de verzekerde bij een geschil met de verzekeraar over dekking, bijvoorbeeld bij aanvaring of andere schade en de uitleg van polisvoorwaarden.

Ruim 20 jaar ervaring met nautische kwesties

Al sinds 2000 heeft Hommersom Advocatuur zich gespecialiseerd in uiteenlopende geschillen inzake pleziervaart. Hommersom Advocatuur beschikt daardoor over veel specifieke kennis, zowel technisch als qua regelgeving. Dit blijkt essentieel bij de bijstand van klanten bij onder andere aan- en verkoopgeschillen met betrekking tot pleziervaartuigen en aanverwante watersportzaken, zoals reparaties, een eventuele refit of bij verzekeringskwesties.

"Vastgelopen? Hommersom Advocatuur helpt u weer op weg."

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.