Frits Hommersom met groene bril

KiFiD breidt de werkingssfeer inzake vrije advocaatkeuze uit

In mijn nautische praktijk word ik regelmatig geconfronteerd met pleziervaarders die een rechtsbijstandverzekering hebben en die in het kader van een juridisch geschil proberen om mij (als specialist in nautische kwesties) door de verzekeraar in te laten schakelen om hun belangen te behartigen in een geschil met een derde.

In 2013 werd op Europees niveau werd bepaald dat een verzekerde recht heeft op vrije advocaat keuze bij gerechtelijke procedures. Helaas bleek de praktijk wat weerbarstiger dan de schone juridische theorie. Met name in gevallen waar verplichte procesbijstand niet aan de orde was, pleegde de rechtsbijstandsverzekeraar de kwestie in eigen huis te houden.

Gelukkig heeft het KiFid recentelijk bepaald dat de kosten van externe advocaat ook voor vergoeding in aanmerking komen wanneer er geen sprake is van een gerechtelijke procedure. Het KiFid oordeelt: bij elke fase die kan leiden tot een rechterlijke instantie mag een verzekerde een beroep doen op vrije advocaat keuze.

De uitspraak van het KiFid is vooral van belang in kwesties waarin specialistische kennis wordt vereist.

Juist in de voorfase van een dreigend juridisch geschil heeft de verzekerde belang om in alle vrijheid een keuze te maken om zich desgewenst te laten bijstaan door een specialist op het betreffende rechtsgebied.

Immers, juist in dergelijke kwesties kan met gedegen en specialistische bijstand een onnodige procedure worden voorkomen en kunnen de belangen van de verzekerde optimaal worden behartigd.

Frits Hommersom

https://www.kifid.nl/kifid-rechtsbijstandverzekeraar-dient-advocaatkosten-voor-buitengerechtelijke-procedure-te-vergoeden/

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.