Frits Hommersom met groene bril

Acquisitiefraude.

Veel van u herkennen het volgende: Vol gas in de waan van de dag wordt u gebeld door een vriendelijke dame of heer die even graag: “Uw geregistreerde gegevens wil controleren op de actualiteit en of deze nog juist zijn”. Argeloos gaat u het gesprek aan en kort daarna ontvangt u een fax met het verzoek om deze te ondertekenen en te retourneren. Na enige weken blijkt dat u een kostbare overeenkomst bent aangegaan in een obscure gids of vage website waar u niet meer vanaf komt. Dit is een klassiek voorbeeld van de zogenaamde acquisitiefraude.

Een andere vorm bent u wellicht wel eens tegengekomen in uw digitale mailbox of brievenbus, de zogenaamde spooknota. Een factuur van een onderneming met een indrukwekkende naam met daarop een vage omschrijving als geleverde diensten of lopend abonnement, maar die volledig gebaseerd is op ijle lucht, aangezien u geen enkel overeenkomst met het desbetreffende bedrijf heeft gesloten. Ook u bent menselijk en zeker in een grote onderneming heb je niet alles paraat, zodat de kans dat u per vergissing in een dergelijke truc trapt, best groot is. Er blijven nu eenmaal altijd kwaadwillende lieden die u, zonder een daadwerkelijke prestatie te leveren, geld afhandig willen maken.

Deze al jarenlange bestaande praktijk was de regering, en met name de SP, een doorn in het oog en in 2013 werd het wetsvoorstel acquisitiefraude ingediend. Het voorstel is door de eerste kamer goedgekeurd en de wet zal thans per 1 juli 2016 in werking treden. In boek 6 van het burgerlijk wetboek en in het wetboek van strafrecht zal nu wettelijk acquisitiefraude strafbaar worden gesteld. Onder acquisitiefraude wordt verstaan: ”Misleidende handelspraktijken tussen organisaties waarbij verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen, teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij een tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. Hierbij moet gedacht worden aan het plaatsen van een advertentie in niet bestaande of nauwelijks gelezen bedrijvengidsen en/of op internet, en het ongevraagd en zonder reden toesturen van rekeningen: de zogenaamde spooknota’s”.

De nieuwe artikelen in de wet maken het voor de ondernemer eenvoudig(er) om onder een overeenkomst uit te kunnen komen als die via deze zogenaamde “misleidende omissie” tot stand is gekomen. Een misleidende omissie is het weglaten of verborgen houden van belangrijke informatie bij het aangaan van een transactie waardoor het als onrechtmatig handelen kan worden aangemerkt. Acquisitiefraude tegen ondernemers wordt strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 2 jaar.

Tips:
Denk niet dat u na 1 juli volledig gedekt bent tegen acquisitiefraude of hiertegen zelf geen actie meer hoeft te ondernemen. Het blijft belangrijk om zelf initiatief te tonen en gericht verweer te voeren, waarbij de volgende tips kunnen helpen.

  • Ga niet telefonisch met de ondernemer in discussie maar voer uw verweer via e-mail of (aangetekende) brief.
  • Geef hierin aan dat u het niet eens is met een factuur en dat u vindt dat u bent misleid.
  • Overigens, onderteken een postexemplaar van de brief niet, want dat kan weer nieuwe ellende/misbruik opleveren.

De bewijslast wordt omgedraaid: Vanaf 1 juli moet nu het advertentiebureau aantonen dat er niet alleen een overeenkomst is, maar ook dat u volledig en juist bent geïnformeerd. Aangezien acquisitiefraude via artikel 326d van het wetboek van strafrecht strafbaar is gesteld, kunt u ook aangifte doen van dit zogenaamde strafbare feit. Een afspraak kan gemaakt worden via 0900-8844, het landelijk telefoonnummer van de politie of het dichtstbijzijnde politiebureau. Sommige misdrijven kunnen zelfs digitaal worden aangenomen.

In ieder geval de beste tip is, hou je aan het adagium: “Vertrouwen is mooi, controle is beter!”

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.