Personeelszaken

Personeelszaken

Mediation bij een arbeidsconflict leidt vaak tot lagere kosten en een sneller resultaat

Alle termijnen van verjaring en stuiting in het arbeidsrecht op rij

Weet waar u aan toe bent met de CAO

Zo komt u van een dwarse medewerker af

Kan ik een zieke medewerker ontslaan?

Welke disciplinaire maatregelen kunnen we tegen een dwarse medewerker nemen?

Auto van de zaak