KNMC watersport magazine

Wijziging werkwijze KRNM

Enige tijd geleden bracht een rondschrijven van NN aan haar verzekerden met betrekking tot de afweging van het al dan niet doen van een beroep op/accepteren van de hulp van bergers dan wel KNRM, de gemoederen danig in onrust.

Inmiddels heeft de KNRM op haar website aangekondigd dat per 17 augustus 2020 een nieuwe werkwijze zal worden gehanteerd om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende (Search And Rescue) en niet-spoedeisende hulp.

Concreet betekent dit dat wanneer er geen sprake is van niet – spoedeisende hulp er ook niet meer automatisch een reddingboot van de KNRM wordt gealarmeerd door de kustwacht, maar dat degenen die hulp wenst, zelf moet aangeven welke hulpverlener hij nodig heeft.

In het verleden was het zo dat wanneer contact werd opgenomen met de kustwacht deze automatisch een reddingboot een van de KNRM waarschuwde. In het verleden werd al door cynici een vergelijking gemaakt tussen de gemakkelijke inzet van de KNRM en de wegenwacht, maar nu stelt de kustwacht zelf expliciet bij monde van haar Hoofd Operaties Kustwacht : “Bij autopech, bel je een wegenwacht en niet het alarmnummer 112. De Kustwacht is een operationeel centrum voor noodsituaties. De watersporter is zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding. Daar hoort nu dus ook de vraag bij: wat doe ik als ik pech heb? Wie bel ik dan?”

Deze nieuwe werkwijze komt voort uit overleg tussen het ministerie van I&W, de Kustwacht, de KNRM en bergers. Voorheen werd de KNRM voor alle incidenten op het water gealarmeerd. Vaak reageerden ook commerciële bergers al op deze alarmeringen en dat leidde bij de hulpvrager af en toe tot onduidelijkheid en soms zelfs tot onenigheid tussen hulpvrager, berger en KNRM.

Met een goede beoordeling van de situatie door de kustwacht zal in ieder geval naar verwachting de druk op de KNRM om bij iedere melding uit te moeten varen, afnemen hetgeen ook meer rust zal brengen op het water.

Voor spoedeisende hulp geldt vanzelfsprekend dat KNRM direct wordt gealarmeerd door de kustwacht. De KNRM garandeert als enige organisatie in Nederland 24 uur per dag hulpverleningsinzet op het water. Onder alle weersomstandigheden en zonder onderscheid te maken in het soort incidenten. De KNRM blijft dan ook voor niet-spoedeisende hulpverleningen inzetbaar, maar dan zal de hulpvrager zelf de KNRM moeten bellen of via de KNRM Helpt-app assistentie aanvragen. In dergelijke gevallen maakt de KNRM afspraken over het tijdstip en de aard van de hulpverlening, zodat de KNRM vrijwilligers enige keuze hebben in het tijdstip van vertrekken.

Meer duidelijkheid, passende inzet van algemene middelen, een goede zaak!

Kijk voor meer informatie op: www.kustwacht.nl/hulp

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.