KNMC watersport magazine

Schrijverspen 2021.

Op de Algemene Ledenvergadering afgelopen maart werd de schrijverspen uitgereikt aan Mr. Frits Hommersom. Trudy Geerlings (voorzitter Commissie PR & Ledenwerving) en Peter Bezemer (redacteur clubblad) bezochten Mr. Hommersom op zijn kantoor in Utrecht en overhandigden hem daar de prijs: de schrijverspen.

Frits houdt kantoor in een statig bedrijfsgebouw aan de Vondellaan in Utrecht. Wanneer je zijn kamer binnenkomt valt de helgroene kleur op. Die kleur is een soort handelsmerk, herkenbaar voor iedereen, geworden.  Op zijn website laat zien hoe hij ingewerkt is in de watersportproblematiek en geschillen die daar kunnen spelen. Dat gaat over zaken bij aan- en verkoop van schepen, kwesties rond verzekeringen, nautische bouw, refit en reparatie. Frits kan putten uit rijke ervaring voor zijn artikelen. In dit clubblad staan ook een tweetal artikelen die dit laten zien. Met name de schade en verdere gevolgen van de losgeslagen ark na harde wind op Urk is een interessante kwestie.

Trudy reikt aan Frits nu formeel de schrijverspen uit, waarvan de bewoordingen in het vorige clubblad zijn opgenomen. Zij overhandigt  de pen en de bijpassende oorkonde. Aan de wand hangt al een schildje van de KNMC ter gelegenheid van een workshop ‘verzekeren’ in oktober 2019. Ook hangt er een schildje van de IVA Business school uit Driebergen, waar ook een HBO opleiding Nautisch Business management aan verbonden is. Daar komt ook de KNMC oorkonde te hangen. Frits is daar duidelijk zeer mee ingenomen!

Wij krijgen ook een aandenken mee: een ‘allemanseindje’. Veel gebruiksvoorwerpen werden in de tijd van ontdekkingsreizen van touw gemaakt. Lees het maar na. Frits Hommersom vertelde ons het verhaal dat in Wikipedia een omstreden theorie heet. Ga het zelf maar lezen! (https://nl.wikipedia.org/wiki/Allemansend).

Peter Bezemer

Elk jaar rijkt de KNMC de Schrijverspen uit aan scribenten die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan op schrift gestelde artikelen. Zo worden in het KNMC clubblad sinds medio 2019 interessante artikelen, voorzien van praktijkvoorbeelden uit de watersport advocatuur, met ons gedeeld. Deze scribent krijgt deze prijs van het jaar 2021 toegekend, omdat hij met zijn specialisatie en expertise, ontleend aan uiteenlopende geschillen inzake pleziervaartuigen, de lezer weet te boeien en te informeren. Op treffende wijze wordt de lezer handreikingen geboden op gebied van wet en regelgeving, toegespitst op de watersport. Dit omvat een breed palet van nautische kennis, scheeps-technische kennis en vaargedrag. De Schrijverspen 2021 is, met onze hartelijke dank, uitgereikt aan Mr. Frits Hommersom.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.