KNMC watersport magazine

Schade door losgeslagen boot (I)

In het najaar-winter wil er nog wel eens een storm over Nederland razen en meestal raakt er in een jachthaven hier en daar wel een schip beschadigd, met doorgaans (gelukkig) alleen materiele schade. Het komt voor dat de schade is veroorzaakt doordat een ander schip met het jouwe in aanraking is gekomen. Maar hoe en op wie verhaal je die schade in zo’n geval? Het is een horrorscenario voor veel watersporters: heb je zelf alles gedaan om je schip veilig af te meren, lijd je schade door de losgeslagen boot van iemand anders. Maar voor wie goed verzekerd is, en dat zijn de meeste jachteigenaren, hoeft dit niet uit te draaien op een financieel drama.

In de schade-afhandeling door je verzekering zijn er twee trajecten. Ten eerste de vaststelling en uitkering van de schade en ten tweede het eventuele verhaal van de schade op de aansprakelijke partij. Nadat je de schade hebt gemeld bij je verzekeraar, stuurt deze doorgaans een schade[1]expert die de schade en reparatiekosten vaststelt. Bij die schadebegroting kan overigens wel de zogenaamde ‘aftrek nieuw voor oud’ om de hoek komen kijken. Wanneer je mast bijvoorbeeld is gebroken, maar die was al vijftien jaar oud, dan zou je ‘erop vooruitgaan’ als je geld krijgt voor een compleet nieuwe. Die leeftijd wordt dus verrekend, tenzij je een verzekering hebt die uitkeert op basis van nieuw-/aanschafwaarde. Dat moet je even nakijken in de polisvoorwaarden. De expert doet doorgaans ook meteen onderzoek naar de oorzaak van de schade. In het hiervoor genoemde geval is sprake van een ‘van buiten komend onheil’ en een daardoor veroorzaakte aanvaring wordt door de verzekering gedekt. Voor de getroffene is de zaak daarmee dus afgedaan. Nadat de verzekeraar heeft uitbetaald, wil deze bij dit soort ‘schade aanvaringskwesties’ graag weten of zij de schade die zij heeft vergoed, kan verhalen op de partij die haar heeft veroorzaakt.

In het aanvaringsrecht is opgenomen dat er voor aansprakelijkheid sprake moet zijn van schuld. Bij toeval of overmacht is er geen aansprakelijkheid. In de rechtspraak geldt ‘schuld van het schip’ als er een fout is gemaakt door een persoon waarvoor de eigenaar van het schip aansprakelijk is, of omdat het schip in de gegeven omstandigheden niet voldeed aan de eisen, die men eraan mocht stellen (een gebrek). Risicoaansprakelijkheid bij schadevaring kennen we niet. Iemand is dus niet aansprakelijk omdat hij toevallig eigenaar is van het schip dat schade veroorzaakt. Er moet echt een fout of gebrek worden aangetoond. Een beroep op overmacht wegens storm zal niet snel slagen, omdat er dan echt sprake moet zijn geweest van windkracht 12 of meer.

Onderzocht moet dus worden hoe het schade toebrengende schip los heeft kunnen slaan, of heeft kunnen “schavielen”. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen bij het vastleggen van het schip, dan kan tot schuld van het schip worden geconcludeerd en ligt de aansprakelijkheid bij de eigenaar. Had die maar dubbel gezekerd of niet dwars op de wind af moeten meren. Wat ook kan, wanneer het schip wél goed gemeerd was, maar dat bijvoorbeeld de aanlegpunten op de steiger of bolders het blijken te hebben begeven. Dan moet worden onderzocht of de steiger/bolders geschikt waren om het schip op zijn plaats te houden. Het kan blijken dat de steiger/ bolder niet hebben voldaan aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen en daardoor het schip is losgebroken. In die situatie kan er sprake zijn van een fout van de havendienst die verantwoordelijk is voor de kade, steiger of haven. Die had die bolders beter moeten controleren of onderhouden of het schip een andere ligplaats moeten toewijzen. Die havendienst valt doorgaans op haar beurt weer onder verantwoordelijkheid van een gemeente.

Bovenstaande situatie deed zich bijvoorbeeld voor bij de schade in de jachthaven van Urk in januari 2018, toen tijdens een storm de zogenaamde “Ark van Noach” lossloeg en diverse jachten beschadigde. Uit het schadeonderzoek zal blijken wat de zogenaamde ‘verst verwijderde oorzaak’ is geweest van het losslaan van het schip. Op grond daarvan zal een verzekeraar een aansprakelijkheidsstelling gaan doen naar eigenaar van de boot en/of gemeente. Wanneer niet in der minne tot een oplossing kan worden gekomen, zal die partij worden gedagvaard voor vergoeding van de schade. Maar gelukkig is dat dus niet iets waar je als verzekerde over in hoeft te zitten. Je schade wordt sowieso vergoed, zodat je komend seizoen weer fijn kunt gaan varen.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.