KNMC watersport magazine

De wet pleziervaartuigen.

Nieuwgebouwde en door particulieren of importeurs van buiten de Europese Unie ingevoerde pleziervaartuigen die tussen de 2,5 en 24 meter lang zijn, moeten, wanneer ze in Nederland in de handel worden gebracht een zogenaamde CE- markering hebben. Dat is een Europees ‘etiket’ dat zij voldoen aan Europese eisen op het gebied van constructie, uitrusting, uitstoot en milieu. Voor Nederland zijn deze regels vertaald in de Wet Pleziervaartuigen. Deze werd in 1996 ingevoerd, met een overgangsregeling van twee jaar en vanaf bouwjaar 1998 moeten dus alle in de markt gebrachte schepen daaraan voldoen. Ook schepen die professioneel gedeeltelijk zijn (af)gebouwd moeten voor dat gedeelte aan CE eisen voldoen en voor de zelfbouwer geldt dat het schip eerst vijf jaar in zijn bezit moet zijn om het zonder CE markering te mogen (door) verkopen. Vooral rond de eeuwwisseling ging het mis met die CE- markering, maar ook tegenwoordig komen we nog weleens schepen tegen die (nog steeds) geen CE- markering hebben. Zo kocht meneer Grotius een nieuw zeiljacht van Duitse makelij en bleek vervolgens uit een deskundigenrapport: “Gelet op de 36 (!) tekortkomingen die vastgesteld zijn op basis van de door de werf van toepassing verklaarde normen, concludeer ik dat het vaartuig op vele, essentiële punten niet aan de Europese richtlijn voldoet”. En: “Het vaartuig oldoet niet aan de wettelijke voorschriften.” Dit betekent dat het vaartuig niet voorzien had mogen worden van een verklaring van overeenstemming en de CE-markering en niet op de markt had mogen worden gebracht.”

Geen geringe verwijten! De werf had een keurig prototype gebouwd en voorzien van een CE- markering, HIN-nummer en classificatie B. Deze CE-keur gold vervolgens voor alle schepen van hetzelfde type. Kennelijk vond de werf dat de serieschepen gemakzuchtiger afgebouwd konden worden, met als gevolg de vele CE- gebreken. De rechter oordeelde tot wanprestatie en ontbond de overeenkomst. Ook kwam het regelmatig voor dat bij Nederlandse werven waar motorjachten worden gebouwd, het prototype uit een serie helemaal CE waardig was, maar dat door allerlei bijkomende wensen van opdrachtgevers de aan de hand van dit prototype gebouwde schepen dermate gingen afwijken, dat de CE-certificering niet meer klopte. Een werf kwam hier heel vaak mee weg, omdat deze een zogenaamde conformiteitsverklaring mocht afgeven over dit in eigen beheer gebouwde schip, wat er dus op neer kwam dat de slager zijn eigen vlees ging keuren. Wanneer dergelijk schip vervolgens werd doorverkocht en het werd (zorgvuldig) gekeurd, bleek regelmatig dat het schip afweek van de CE vereisten die voor het oorspronkelijke prototype waren afgegeven.

Het ontbreken van een CE-markering hoeft niet altijd fataal te zijn, het kan ook zijn dat deze eenvoudigweg niet is aangevraagd en er kan dan alsnog een zogenaamde Post Construction Assessment (PCA) worden uitgevoerd door een erkende keuringsinstantie (notified body) om op die manier toch een CE-markering te krijgen. In het voornoemde geval kon meestal ook via een keuring alsnog de benodigde certificering verkregen worden, omdat het schip in de basis wel aan de veiligheidseisen voldeed, maar de bewuste uitvoering afweek en dat moest dan wel getoetst worden aan de toepasselijke regelgeving. Als bootbezitter wil je deze CE-markering absoluut hebben, al is het alleen al omdat verzekeringsmaatschappijen allergisch zijn voor schepen die een verplichte CE- markering missen en daarnaast is het op de markt te brengen van een schip zonder CE-markering een zogenaamd economisch delict. Het behoeft weinig voorstellingsvermogen, dat wanneer blijkt dat je schip een verplichte CE-markering ontbreekt, je het ook aan de straatstenen niet meer kwijtraakt. Bij de aankoop van een schip moet een dergelijke controle dan ook altijd deel uitmaken van een keuring.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.