KNMC watersport magazine

Binnenbetimmering

Een offerte is één ding en het bedrag op de rekening soms een heel ander, zo ondervond Harry van Schijndel na het opnieuw intimmeren van zijn kajuit. Van Schijndel vond dat het interieur van zijn boot er wat slecht begon uit te zien en bezocht een jachtbetimmeringsbedrijf met het verzoek een offerte te maken voor het betimmeren van de kajuit. Het bedrijf stuurde Van Schijndel een offerte met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Het jachtbedrijf zou de kajuit in teak betimmeren; wanden, kasten, een bed met luiken en deurtjes, plafond en massief lijstwerk. In de offerte stond geen concreet bedrag maar de mededeling dat een uurtarief gehanteerd zou worden van € 37,50 en dat de werkzaamheden in regie zouden worden uitgevoerd. Het timmerbedrijf had mondeling aangegeven dat het werk van ruwweg € 5.000,00 aan arbeidsloon zou kosten en zo’n € 750,00 aan materiaalkosten. De Wit rekende dat het werk voor ongeveer € 6.000,00 plus BTW gedaan zou zijn.

Harry van Schijndel schrok zich een hoedje toen hij de factuur ontving: ruim 9.000 euro (exclusief BTW)! Dit was niet wat hij verwacht had op basis van wat hem was verteld en hij weigerde de factuur te voldoen. Volgens de werf had van Schijndel extra werkzaamheden opgedragen die buiten de begroting gevallen zouden zijn. Van Schijndel kon zich nog vinden in de opmerkingen omtrent het meerwerk, maar vond dat dit toch niet meer had mogen zijn dan € 1.000,00 extra, zodat het totaal zou moeten neerkomen op ongeveer € 7.000,00 (plus BTW).

Partijen kwamen er niet uit en Mr. Frits werd om advies gevraagd. Deze overeenkomst laat zich duiden als die van een overeenkomst tot aanneming van werk. Volgens artikel 7:750 BW wordt hiermee bedoeld: “De overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten diens betrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld”.

Artikel 7:752 lid 1 BW bepaalt: Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.
Artikel 7:752 BW stipuleert in lid 2: “Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 10% mogen worden overschreden, tenzij de aannemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen”.
In lid 3 wordt vervolgens nog gesteld dat lid 2 ook van toepassing is op aanneming van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.

In de overeenkomst was dus geen concreet bedrag afgesproken en de toezegging van de werf was mondeling en werd betwist, dus de discussie concentreerde zich op de vraag wat een redelijke prijs zou zijn dit geval. Uit de urenspecificaties bleek wel dat de werf wel erg veel uren had gemaakt. Een gerechtelijke procedure zou voor Van Schijndel echter erg kostbaar zijn. De rechtbank zou geen oordeel willen vellen zonder dat een deskundige zijn mening had gegeven. Daarom werd het voorstel aan de werf gedaan om een expert te benoemen die als bindend adviseur de standpunten van beide partijen zou beoordelen. De expert onderzocht de zaak en concludeerde dat de werf inderdaad te veel uren in rekening had gebracht. De factuur werd niet redelijk geacht en moest met 25 procent worden verminderd. Zo werd toch een inhoudelijk oordeel gegeven zonder dat Van Schijndel voor enorme kosten en een lange gerechtelijke procedure kwam te staan. Gezien het relatief geringe belang was dit een oplossing waar hij goed mee kon leven.

Tip: Wanneer u een overeenkomst aangaat, zorg dan dat er een schriftelijke begroting wordt opgemaakt met een duidelijke omschrijving en zo mogelijk ook een concreet bedrag. Spreek af dat meerwerk eerst schriftelijk door u moet zijn geaccordeerd en laat vastleggen wat de financiële consequenties daarvan zijn. In regie: Deze term betekent dat de opdrachtnemer de vrijheid heeft om te bepalen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, met name voor wat betreft de tijdbesteding en dat dus doorgaans geen afspraak geldt over het maximum aantal uren. Daartegenover staat een vaste aanneemsom voor het werk en dat uitsluitend nog verrekend zal worden ten aanzien van eventueel meer- of minderwerk. Zo’n laatste afspraak geeft de opdrachtgever een veel steviger greep op de begroting en de kosten, zodat teleurstellingen achteraf worden vermeden.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.