KNMC watersport magazine

Bereddingskosten horen erbij.

Bereddingskosten zijn de gemaakte kosten om verdere schade te voorkomen of te beperken tijdens of na een schadegebeurtenis.

Meneer De Wit kocht in juni 2018 op een veiling een motorschip. Na de koop werd het in een zoutwater-haven afgemeerd. De volgende ochtend ontving hij tot zijn schrik een telefoontje van Rijkswaterstaat: zijn vers aangeschafte trots lag op de bodem van de haven. De Wit meldde het schadegeval onmiddellijk bij zijn verzekeraar en die stuurde een schadeexpert. Die middag was de boot al gelicht en naar een jachtwerf gebracht. De schade-expert had een en ander in gang gezet toen hij ’s ochtends ter plaatse was. De expert besprak ook met de werf wat er aan het schip gedaan moest worden om verdere schade af te wenden: bereddingswerkzaamheden dus. Het schip zat vol met zout water en de motor moest zo snel mogelijk gespoeld worden om onherstelbare schade te voorkomen. Het spoelen van motor- en brandstofsysteem zou in opdracht van de jachtwerf worden gedaan. Uiteindelijk werd ruim een jaar later een schade-uitkering aan De Wit gedaan van € 17.500. Wat de verzekeraar echter niet uitkeerde, was ee bedrag van € 4.750 terzake de door de jachtwerf uitgevoerde werkzaamheden. De Wit had dit bedrag echter wel al vooruitbetaald! Wat bleek? De schade-expert had tegen De Wit gezegd dat hij het schip niet mee zou krijgen als de factuur van de jachtwerf niet op voorhand door hem zou worden
betaald. De Wit vond dit wel vreemd, want het waren toch kosten die voor rekening van de verzekeraar waren?

In arren moede betaalde hij maar en vertrouwde erop dat de verzekeraar hem deze kosten zou terugbetalen. Niet dus. Intussen bleek dat het spoelen van de motor en het brandstofsysteem niet goed was uitgevoerd. De tank en de leidingen zaten nog vol met zeewater en toen de motor opnieuw gestart werd, kwam daar dus opnieuw corroderend zeewater in. De motor moest opnieuw gespoeld worden; weer € 1.750.De Wit vond dat, omdat de werf het werk niet goed had uitgevoerd, deze extra kosten ook voor rekening van de verzekeraar waren. De verzekeraar wrong zich in alle mogelijke bochten om niet te hoeven betalen. Op de factuur van de jachtwerf stond onder andere: ‘werkzaamheden uitgevoerd, bestaande uit het spoelen van de motor en het brandstofsysteem’. Dit zou geen noodzakelijk werk zijn geweest maar herstel/verbetering aan het schip, aldus de verzekeraar.De rechtbank maakte met dit verweer korte metten. De rechter vond dat door de jachtwerf uitgevoerde werkzaamheden te kwalificeerden waren als bereddingskosten, die dus voor rekening kwamen van de verzekeraar. Voor wat betreft vergoeding van de factuur voor de tweede keer spoelen, wilde de rechtbank wel weten wie nu in eerste instantie opdracht had gegeven aan de jachtwerf om de bereddingswerkzaamheden uit te voeren. Als namelijk bleek dat de opdracht niet namens de verzekeringsmaatschappij was gegeven, dan zouden de kosten van de tweede spoeling voor rekening van De Wit komen. De Wit moest bewijzen wie dus de opdrachtgever was geweest. De expert had als eerste het schip beoordeeld en alle opdrachten gegeven. De verzekeraar had dit eerder erkend, maar ontkende dat later weer. Het probleem was dat De Wit de factuur op voorhand zelf had betaald en dat zijn naam op de factuur stond. Daarmee kon de verzekeraar twijfel zaaien over wie dus als opdrachtgever had te gelden. Uit het getuigenverhoor werd echter al snel duidelijk dat De Wit nooit zelf contact had gehad met de jachtwerf en dat de expert als enige contact had gehad met de jachtwerf. Daarmee stond de aansprakelijkheid van de verzekeraar vast. Uiteindelijk werden alle kosten dan ook vergoed. De Wit heeft daar wel 2,5 jaar voor moeten procederen.

Tip: zorg bij schade dat je exact vastlegt wat er moet worden gedaan en wie de opdracht tot beredding of herstel geeft. Laat offertes op voorhand beoordelen door de verzekeraar en laat je niet te snel afschepen met de mededeling dat bepaalde kosten geen bereddingskosten zijn. Stuur de facturen direct door naar de verzekeraar, zonder ze zelf vooraf te betalen. Je voorkomt hiermee een ellendige discussie achteraf.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.