Deining

Garantie tot einde steiger

Ron Abrahams had een motorjacht. Toen de dieselmotoren aan vervanging toe waren, liet hij nieuwe inbouwen. Bij de ingebruikname ging het al mis. Hij hoorde een storende rammel, een tikkend geluid en zag overmatige rookontwikkeling. Abrahams nam direct contact op met de jachtwerf die contact opnam met de leverancier. Deze weigerde de klacht in behandeling te nemen.

Vervolgens gingen Abrahams en de jachtwerf zelf op onderzoek uit. Metingen werden uitgevoerd aan de schroefas en stuwdruklagers. Zwaardere demperplaten werden gemonteerd, enige vliegwielverzwaring toegepast. Het hielp allemaal wel wat, maar bij lage toerentallen bleven de trillingen. Abrahams zou grote problemen krijgen op trajecten waar hij niet snel kon of wilde varen. Bij hogere toerentallen bleek er een periodiek tikkend geluid op te treden en de rookontwikkelingen en oliefilm waren inmiddels standaard. Na een jaar liet Abrahams toch maar een torsietrillingsberekening uitvoeren. Uit het rapport bleek dat de fout niet lag in de door de werf ingebouwde schroefasinstallatie, zoals de leverancier beweerde. Terwijl de leverancier volhardde in zijn stelling dat het toerental maar hoger afgesteld moest worden, bleek uit een nieuw rapport dat de kwaliteit van de beide motoren zwaar onder de maat was. Voor Abrahams was de maat vol, vooral toen de leverancier na formeel aansprakelijk gesteld te zijn, berichtte dat er bijna twee jaren waren verstreken sinds de aankoop en er maar één jaar garantie op de motoren had gezeten. Als klap op de vuurpijl beweerde de leverancier dat Ron Abrahams zelf aan het experimenteren was geslagen, daardoor de leveringsomvang gewijzigd zou zijn en dat de leverancier dus niet meer aan zijn verplichtingen hoefde te voldoen.

De rechtbank was duidelijk. Abrahams had tijdig gereclameerd bij de leverancier. Dat er met het werken aan een oplossing zoveel tijd was gemoeid dat de garantietermijn inmiddels was verstreken, maakte voor de rechtbank niet uit. De leverancier diende nieuwe motoren te leveren.

Conform de overeenkomst.
Een garantietermijn als zodanig is niet allesbepalend voor het recht op compensatie. Belangrijk is dat de zaak beantwoordt aan de verwachtingen die u daarvan mocht hebben en de eigenschappen heeft waaraan u niet hoeft te twijfelen. Wanneer u een schip koopt van ongetwijfeld vele duizenden euro’s en de motor gaat na kortere tijd zonder aanwijsbare reden stuk, dan zal met een zeer grote waarschijnlijkheid door een rechtbank worden geoordeeld dat de verkoper u niet conform de overeenkomst heeft geleverd.

U kunt aandringen op nakoming van de overeenkomst, herstel van de motor op kosten van de verkoper of misschien zelfs vervanging. Aansprakelijkheid na het verstrijken van de garantietermijn verschilt van geval tot geval. Bepalend is de zogenaamde redelijke economische levensduur, waarbij u het geconstateerde gebrek binnen ‘bekwame tijd’ kenbaar maakt aan de verkoper. In de praktijk is dit ongeveer twee maanden. Verder is het van belang dat u de verkoper in principe binnen twee jaar na constatering van het gebrek moet hebben gedagvaard.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.