Boten te koop

Wat mag een sleepje kosten?

Het kan iedereen overkomen: met de boot vastgelopen en losgetrokken moeten worden. De omstandigheden waaronder dat gebeurt, bepalen de prijs die de berger daarvoor vraagt. En dus geldt ook hier: pas op je zaak.

Wat doe je wanneer je “pech onderweg krijgt?” Dat hulp op het water een dure grap kan worden, ondervond meneer Gunnarson buitengaats op de Waddenzee. De Deen dacht zijn net aangekochte Dufour, een gebruikte 30-voeter, zelf over te varen naar Denemarken. Op de Waddenzee liep hij aan het einde van de middag vast in het zicht van één van de waddenhavens. Gunnarson vond het prettig om voor het donker in de haven te zijn. Hij informeerde op de marifoon of er iemand in de buurt was die hem een sleepje kon geven. Prompt raast een felgekleurde motorboot zijn kant op, bemand met heren “who looked official” en werd hij vlot getrokken. Over kosten werd niet gesproken. In de haven aangekomen, moest meneer Gunnarson een “general tug and salvage agreement” tekenen, maar kosten werden niet genoemd. Hij was dan ook “not amused” toen hij een factuur van zesduizend euro kreeg. Het bergingsbedrijf stelde dat er sprake was geweest van “gevaar” en dat het bedrijf derhalve recht had op zogenaamd “hulploon”. Om de financiële risico’s te snappen als je zonder meer hulp van professionele bergers accepteert, hier een toelichting op beide begrippen.

Bij gevaar voor schade aan het schip of veiligheid van de opvarenden bestaat er voor een bijstandsverlenende partij recht op hulploon. Als er geen afspraak is over de hoogte hiervan dan moet worden bepaald wat een redelijk bedrag is. In de wet en jurisprudentie is daar een tiental criteria voor ontwikkeld: 1) de waarde van het schip; 2) de vakkundigheid en inspanning van de berger ten opzichte van het milieu (het gaat hier ook beroepsvaart); 3) het resultaat van de hulpverlening; 4) de aard en de ernst van het gevaar; 5) de vakkundigheid van de hulpverlener ten aanzien van het schip, de bemanning en de vervoerde goederen; 6) de door de hulpverlener gebruikte tijd, gemaakte kosten en eventueel geleden verliezen; 7) het risico op aansprakelijkheid dat de hulpverlener gelopen heeft; 8) de snelheid van de dienstverlening; 9) de beschikbaarheid en het gebruik van de voor de hulpverlening bestemde uitrusting; 10) de staat van gereedheid, doelmatigheid en waarde van de uitrusting.

Buiten verhouding.
De berger houdt vol dat er sprake was van gevaar voor het schip en dat de Deense eigenaar een noodoproep had uitgezonden, hetgeen deze betwist. Gunnarson is echter niet onredelijk en had op voorhand een bedrag van € 1.500,00 aan de berger voldaan. Het leek hem voldoende compensatie voor een kwartiertje slepen, waar eigenlijk lostrekken al voldoende was geweest. Bovendien vond hij die zesduizend euro volstrekt buiten verhouding, afgezet tegen de waarde van zijn schip, te weten € 33.000,00. Ook herhaalde hij dat er geen sprake was geweest van gevaar: “het werd opkomend tij, het was mooi weer en hij was in het zicht van de haven”. De berger stelde dat hij met twee schepen was uitgerukt en dat het door hem ingezette materiaal een dergelijke vordering rechtvaardigde. Gunnarson antwoordde dat de berger precies wist wat de situatie was, aangezien hij het schip in zicht had en dat het met “vol materiaal” uitrukken echt voor diens rekening en risico hoorde te blijven.

De kantonrechter kwam eraan te pas en die oordeelde dat, nu er geen sprake was geweest van gevaar, de door Gunnarson betaalde € 1.500,00 een redelijk bedrag was.

Tip: Bergingsbedrijven werken niet kosteloos. Het is hun werk. Vaak wordt het onderwerp kosten snel afgedaan met de mededeling dat als men verzekerd is, de kosten worden vergoed,. Dat hangt echter af van de verzekeraar en/of in de polisvoorwaarden ook dekking voor bergingskosten is opgenomen. Controleer dat? Wanneer er geen sprake is van gierende storm maar van een min of meer “wegenwachtdienst” maak vooraf duidelijke afspraken over de kosten zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.