Boten te koop

Verander je schip, pas je polis aan

Niets is mooier dan je varende trots op te knappen en te verfraaien met allerlei voorzieningen en details. Dat daarbij soms ándere details uit het oog worden verloren, ondervonden meneer en mevrouw Jacobsen.

Tien jaar geleden kocht het echtpaar Jacobsen een gebruikte stalen kajuitzeilboot van ongeveer 15 meter, waarmee zij na de pensionering hoopten over de Europese binnenwateren te zwerven. De aanschaf was niet duur, maar daartegenover stond de noodzaak tot flinke investeringen om het vaargenot te optimaliseren. Zo werd in de loop der jaren de binnenbetimmering volledig vervangen voor een bedrag van ongeveer € 35.000 en werd een nieuwe Iveco-motor geïnstalleerd met Python Drive, waarmee ongeveer € 20.000 was gemoeid. Voor een bedrag van ongeveer € 5.000 werden alle banken in het schip opnieuw bekleed en de gordijnen vervangen. Met alle aanpassingen aan het schip liep de investering in enkele jaren op tot ongeveer een ton. En toen gebeurde het ondenkbare: terwijl voorin de deurtjes werden afgelakt, ontstond in het achterschip brand. Ondanks hulp van iedereen in de haven, kon niet worden voorkomen dat het schip volledig uitbrandde.

Schadepost Jacobsen diende zijn claim in bij zijn verzekeraar. Zijn jacht was verzekerd voor een bedrag van € 104.000, vermeerderd met € 16.000 voor de voortstuwingsinstallatie. De inboedel was verzekerd voor een bedrag ter waarde van twintig procent van de verzekerde waarde van het schip, circa € 21.000. De expert kwam langs en verklaarde het schip total-loss, waarna de verzekeraar € 120.000 uitkeerde voor het schip en een bedrag van € 3.000 voor de inboedel. Voor Jacobsen was dit teleurstellend, want hij had vreselijk veel geld uitgegeven, zowel als aan het schip als aan die inboedel. Wat betreft dat laatste stelde de verzekeraar zich op het standpunt dat onder inboedel wordt verstaan: alle huishoudelijke goederen die in het vaartuig aanwezig zijn en uw eigendom zijn. In een nadere toelichting werd nog gesteld dat het moet gaan om de losse zaken die zich in het schip bevinden. Dat betekende dat Jacobsen bijvoorbeeld niets terugzag van de € 5.000 die hij in de stoffering van de banken had gestoken. Omdat dit vaste banken waren, vielen ze niet onder de inboedel. De verzekeraar was niet te vermurwen en Jacobsen bleef dus met een aanzienlijke schadepost zitten.

De grootste strop leed Jacobsen echter doordat hij nooit de verzekerde waarde in zijn polis had aangepast en dus was ‘onderverzekerd’. Waar hij misschien nog een deel van zijn investeringen terug had kunnen krijgen, omdat zijn werk de waarde van het schip had verhoogd, kreeg hij ook daar nul op het rekest. De waarde van het schip was in de loop der jaren misschien wel tot € 160.000 opgelopen, maar hij kreeg slechts het verzekerde bedrag van € 120.000 uitgekeerd. Het standpunt van de verzekeraar was volkomen in overeenstemming met de polisvoorwaarden; Jacobsens investeringen waren letterlijk ‘in rook opgegaan’.

TIP: Deze casus betreft de zogenaamde ‘onderverzekering’. Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. Ook u zult ongetwijfeld investeringen aan uw schip doen, niet alleen vanwege regulier onderhoud, maar ook doordat een motor moet worden vervangen of u het interieur wilt moderniseren. Als deze investeringen tot waardevermeerdering van het schip leiden, zorg er dan voor dat deze wordt vastgelegd en laat het schip zo nodig opnieuw taxeren. Dat kan periodiek of na een ingrijpende aanpassing, zoals een nieuwe motor. In de meeste gevallen is zo’n hertaxatie kosteloos. Een andere mogelijkheid is dat u de rekeningen opstuurt, waarna de verzekeraar de verzekerde waarde aanpast. De kleine premieverhoging weegt niet op tegen de enorme financiële kater wanneer het schip door omstandigheden verloren gaat. Zorg tot slot ook voor een deugdelijke inventarislijst, zodat u bij schade makkelijk aan de verzekeraar kunt laten zien wat de inboedel was.

Wanneer er geen sprake is van een total loss, maar van een schadebedrag van bijvoorbeeld € 30.000 dan krijgt u niet deze € 30.000 uitgekeerd, maar wordt een formule toegepast van (verzekerde waarde/werkelijke waarde) x schade = uitkering. Jacobsen heeft zijn schip verzekerd voor € 120.000. De schade bedraagt € 30.000. Na controle van het verzekerd bedrag blijkt dat de werkelijke waarde € 160.000 bedraagt. Na toepassing van bovenstaande formule: (120.000 / 160.000) x 30.000 zal de schade-uitkering € 22.500 bedragen. Van de schade blijft dus € 7500 voor rekening van de verzekerde. De verzekerde som was € 40.000 te laag waardoor er ook evenredig minder premie is betaald.

Voor meer informatie ga naar: blog.botentekoop.nl

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.