Boten te koop

Het dak op, wie zal dat betalen?

De heer De Vries laat een aankoopkeuring van zijn boot uitvoeren. Anderhalf jaar later lekt water van het dak langs de ramen van het stuurhuis naar binnen. Kan hij verhaal halen bij de expert die zijn boot voor de aankoop heeft gekeurd? Mr. Frits Hommersom licht toe. 

Het stuurhuisdak van het motorjacht van de heer De Vries blijkt na demontage vol te zitten met water. Volgens de verzekeringsdeskundige moet de schade al tijdens de aankoopkeuring aanwezig zijn geweest. De Vries stelt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie dat de aankoopexpert niet op het dak is geweest, geen vocht heeft gemeten en dat in het expertiserapport over het dak niets is opgenomen. Hij eist 7.000 euro schadevergoeding. Een door de geschillencommissie benoemde deskundige stelt vast dat het polyester stuurhuisdak een sandwichconstructie heeft met vochtgevoelige balsa kern. De deskundige constateert dat het schip twee strenge winters buiten heeft gestaan en dat het daardoor vocht heeft kunnen verzamelen. Achteraf is dus niet vast te stellen of het vocht bij de aankoop al in het dak zat.

De commissie kiest, omdat de partijen elkaar tegenspreken, voor de conclusies van de deskundige. De vordering van De Vries wordt afgewezen. Ten overvloede overweegt de commissie nog dat, op basis van artikel 5 lid 8 van de HISWA-voorwaarden, de vordering op de expert is verjaard, omdat die meer dan een jaar na aankoop is ingediend. De expert die je bij de aankoop van een schip inschakelt, heeft een zogenoemde inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de expert zorgvuldig en naar eer en vermogen een expertise moet uitvoeren, maar dat hij niet per definitie aansprakelijk is voor gebreken die hij heeft gemist. Hij maakt meestal een voorbehoud voor de onderdelen die uitsluitend op het oog kunnen worden geïnspecteerd. Hij zal bijvoorbeeld nooit uit zichzelf gaatjes boren, omdat hij daarmee het schip slechter maakt. Als er geen specifieke instructie voor dergelijk destructief onderzoek is gegeven, kan een expert niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen die alleen na het doen van zo’n onderzoek aan het licht komen. Wél kan hij aansprakelijk worden gesteld voor grove nalatigheid, als hij zaken mist die hij op het blote oog had moeten kunnen constateren. Kun je een expert vervolgens aansprakelijk stellen voor álle geleden schade? Ook dat is niet het geval.

Doorgaans bevatten de algemene voorwaarden van de expert een uitsluitingsclausule voor de gevolgschade: de kosten van reparatie van het gebrek dat niet is ontdekt. Daarnaast bevatten die voorwaarden ook een aansprakelijkheidsbeperking, waardoor een vergoeding is beperkt tot een aantal keer het bedrag van de expertisenota. Verder bevatten de voorwaarden doorgaans een verjaringstermijn van een jaar.

Tip 1: Bedenk dat zelfs een aankoopkeuring niet zaligmakend is. Wees kritisch bij de aankoop van je droomschip. Vraag door bij de verkoper/ makelaar en laat, als je een expert inschakelt, deze het schip zeer kritisch onderzoeken. Neem bij een verdachte situatie liever wel het risico van destructief onderzoek. Dat kan grote ellende achteraf voorkomen.

Tip 2: Controleer de voorwaarden van de expert op aansprakelijkheidsbeperkingen en check of deze is aangesloten bij de geschillencommissie Waterrecreatie. Bij problemen achteraf kun je de expert dan ter verantwoording roepen zonder direct naar de rechter te moeten.

Voor meer informatie ga naar: blog.botentekoop.nl

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.