Boten te koop

Garantietermijn vs. redelijke economische levensduur

Omdat de motorleverancier niet meewerkte, gingen Pietersen en de werf zelf aan het sleutelen. Zo liet Pietersen de werf metingen uitvoeren aan de schroefas en stuwdruklagers. Er werden zwaardere demperplaten gemonteerd en het vliegwiel werd verzwaard. Na bijna 2 jaar ellende bleek uiteindelijk uit een ‘torsietrillingsberekening’ dat de fout in de motoren zat en niet bij de inbouw door de werf. Vervolgens claimde de leverancier dat Pietersen zijn rechten had verspeeld, omdat er na inbouw inmiddels 2 jaren waren verstreken en er maar 1 jaar garantie op de motoren zat. Gelukkig was de rechtbank duidelijk: Pietersen had tijdig gereclameerd bij de leverancier. Dat met het onderzoek en de reparatie zoveel tijd was gemoeid dat de garantietermijn was verstreken, maakte voor de rechtbank niet uit. De leverancier diende nieuwe motoren te leveren.

Garantietermijn vs. redelijke economische levensduur.
De rechter heeft al vaker beslist dat een garantie termijn als zodanig niet bepalend is voor het recht op compensatie van geleden schade. Belangrijk is dat de zaak beantwoordt aan de verwachtingen die de klant daarvan mocht hebben en over de juiste eigenschappen beschikt. Wanneer u een schip koopt van vele duizenden euro’s en u dit altijd naar behoren professioneel heeft laten onderhouden, maar de motor desondanks na drie jaar stukgaat, zal met een zeer grote waarschijnlijkheid door een rechtbank worden geoordeeld dat de verkoper u niet ‘conform de overeenkomst’ heeft geleverd. U hoeft in dit soort gevallen dus niet de mededeling van de verkoper te accepteren dat de garantietermijn is verstreken. U mag nakoming van de overeenkomst verlangen, in dit geval herstel van de motor op kosten van de verkoper of misschien zelfs vervanging.

Let op! Van geval tot geval verschilt het in hoeverre de verkoper na het verstrijken van de garantietermijn nog kan worden aangesproken. Belangrijk: u dient binnen ‘bekwame tijd’ nadat u het gebrek hebt geconstateerd, dit kenbaar te maken aan de verkoper: de “reclamatieplicht”. In de praktijk is dit ongeveer 2/3 maanden. Voorts is van belang dat u in principe binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek de verkoper moet hebben gedagvaard.

Voor meer informatie ga naar: blog.botentekoop.nl

Delen

Frits Hommersom met groene bril

“Je hebt recht op een advocaat die zegt waar het op staat!“

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.