Arbeidsrecht

Vrouwe Justitia beeld arbeidsrecht

U dient als werkgever op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen van het arbeidsrecht. Hommersom adviseert over arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen en geeft ondersteuning bij reorganisaties. Dit alles aan de hand van de meest recente wetgeving en jurisprudentie. Wordt u als werknemer geconfronteerd met dreigend ontslag? Hommersom adviseert over het nemen van de juiste stappen, naar het voor u beste resultaat.

Zijn langdurige ervaring als mediator helpt bij het vinden van pragmatische regelingen waar beide partijen bij gebaat zijn. Dit is vooral van belang als u uw relatie met uw wederpartij in stand wilt of moet houden. Onderhandelen heeft de voorkeur, maar wanneer dat niet tot de gewenste oplossing leidt, zal Hommersom uw belangen in rechte behartigen.

Vrouwe Justitia arbeidsrecht

Waarin kan Hommersom Advocatuur u bijstaan?

Ontslag & reorganisatie

Wordt u als werknemer geconfronteerd met (dreigend) ontslag? Hommersom adviseert u over de beste strategie. Bijvoorbeeld bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst of een transitievergoeding, zo mogelijk aangevuld met een redelijke en billijke vergoeding. Is het ontslag onterecht!? Hommersom voert verweer namens u en bestrijdt het ontslag bij de rechter of UWV.

Ziekte/re-integratie

Is er sprake van (situationele) arbeidsongeschiktheid? Hommersom Advocatuur zorgt als procesbewaker dat de juiste stappen worden gezet en protocollen worden gevolgd, alles om de werknemer op passende wijze weer in het arbeidsproces terug te begeleiden.

Arbeidsovereenkomsten

Hommersom stelt arbeidsovereenkomsten en personeelsreglement/-handboek op of toetst uw huidige overeenkomsten aan de laatste juridische ontwikkelingen en maakt deze up to date.

Mediation

Is er spanning op de werkvloer, bijvoorbeeld tussen medewerkers onderling of met het management? Veel discussies hebben onderliggende emoties die in een goed gesprek tussen de betrokken partijen kunnen worden uitgesproken. Als mediator kan Hommersom hier een faciliterende rol in spelen, waarbij vanzelfsprekend alles wat in een mediation wordt besproken geheim blijft, zodat de medewerkers in een geborgde omgeving zich vrijelijk kunnen uiten. Daarmee wordt escalatie (en mogelijk ontslag of ziekte) in veel gevallen voorkomen!

Aangesloten bij
specialisatie verenigingen

Frits heeft in het rechtsgebieden register van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied geregistreerd: arbeidsrecht en algemene praktijk. Daarmee verplicht Frits zich om volgens de normen van zijn beroepsgroep ieder jaar zijn kennis op peil te houden door het halen van opleiding. Frits is lid van de onderstaande specialisatie verenigingen.

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.