Hommersom Advocatuur
expert
in pleziervaart

Een directe, pragmatische insteek. Scherp en doelbewust. Stevig op koers naar het recht dat u toekomt!

Watersport zeilboot groen zeil

Ruim 20 jaar
watersport advocaat

Hommersom is gespecialiseerd in uiteenlopende geschillen inzake pleziervaartuigen. Hommersom Advocatuur beschikt daardoor over veel nautische kennis, zowel scheepstechnisch als qua regelgeving.

Publiceert in deze media

Nieuws

Schade door losgeslagen boot

KNMC watersport magazine
In het najaar-winter wil er nog wel eens een storm over Nederland razen en meestal raakt er in een jachthaven hier en daar wel een schip beschadigd, met doorgaans (gelukkig) alleen materiele schade. Het komt voor dat de schade is veroorzaakt doordat een ander schip met het jouwe in aanraking is gekomen. Maar hoe en op wie verhaal je die schade in zo’n geval?

Testimonials

Een half jaar geleden heb ik een sloep gekocht en deze is nog dezelfde dag gezonken. Het bleek verwaarloosd in onderhoud te zijn geweest, wat niet zichtbaar was bij aankoop. Frits heeft mij bijgestaan om de zaak voor de kantonrechter voor te bereiden. Uiteindelijk hebben we door zijn inzicht, begeleiding en professionaliteit een voor ons acceptabele schikking kunnen treffen met de verkoper.

Lees verder

Wij hebben in 2020 een motorboot gekocht welke diverse verborgen gebreken bleek te hebben. Frits Hommersom heeft ons bijgestaan in onze juridische strijd met de verkoper. Door adequaat handelen en inzet van zijn specialistische verstand van zaken ten aanzien van de koop en verkoop van boten, heeft Frits Hommersom er voor gezorgd dat wij ons geld hebben terug gekregen. Wij bevelen Frits Hommersom dan ook van harte aan indien u een geschil heeft over de koop of verkoop van uw boot.

Lees verder

Ik heb een motorjacht waar ik een zwemplateau aan wilde laten bouwen. Degene die de opdracht uitvoerde, deed er niet alleen veel langer over dan afgesproken, maar kwam ook nog eens met een factuur die ruim twee keer zo hoog was als zijn offerte. Ook was het werk niet naar mijn zin uitgevoerd. Ik vond dat ik niet meer hoefde te betalen dan wat mij was geoffreerd en had betaald. Ik werd voor de rechter gedaagd. Frits kreeg de vorderingen voor het grootste gedeelte afgewezen. Nadat hoger beroep was ingesteld, wist Frits een regeling te treffen die er feitelijk op neer kwam dat we de kwestie met gesloten beurzen regelden en ik niets meer hoefde bij te betalen. Top geregeld!

Lees verder

Er ontstond een discussie met mijn opdrachtgever naar aanleiding van een bemiddeling bij de aan –/verkoop van zijn motorjacht. In grote lijnen kwam het erop neer dat ik nog een bedrag tegoed had van mijn opdrachtgever uit hoofde van provisie. Door mijn opdrachtgever werd ontkend dat er afspraken zouden zijn gemaakt en dat hij nog een bedrag schuldig zou zijn Het was een lastige kwestie, maar Frits wist in de zitting bij de kantonrechter exact de essentiële aspecten van de zaak eruit te pikken, waarna de rechter de opdrachtgever alsnog veroordeelde tot betaling van een bedrag ter zake provisie en hem ook in de kosten van de procedure veroordeelde. Heel goed aangepakt en ik ben erg blij met de uitkomst!

Lees verder

Frits, Congratulations on your new website! You are the best, and went the extra kilometer for us in our legal action! Two thumbs up! 👍 👍!!

Lees verder
De door mij gekochte klassieke tweemaster werd uitbesteed aan een bedrijf voor een complete restauratie/refit. Helaas bleek deze werf niet in staat de afspraken na te komen. Toen het hele project de verkeerde kant opging heb ik advocaat Hommersom ingeschakeld om mijn belangen te behartigen.  Door zijn deskundig optreden zijn de geschillen professioneel opgelost zodat wij uiteindelijk kunnen genieten van een fantastisch gerestaureerd zeiljacht. Wij zijn Hommersom zeer erkentelijk voor zijn scherpe analyses en bijdragen aan een oplossing.”
Lees verder

Ons bedrijf fabriceert onder andere stabilisatorsystemen voor pleziervaartuigen. In de loop der jaren zijn enkele rechtszaken geweest waarbij Frits Hommersom als advocaat onze belangen zeer goed heeft behartigd en wij deze zaken ook voor ons positief hebben kunnen afsluiten. In het geval dat een rechtszaak ophanden was en wij dreigden daarin betrokken te worden, heeft hij op creatieve wijze toch een oplossing buiten de rechter om weten te realiseren.

Lees verder

Frits,

Je bent de beste en ging de extra kilometer voor ons in onze rechtszaak!

Twee duimen omhoog! 👍 👍!

Lees verder

In de loop der jaren heeft Frits Hommersom ons kinderdagverblijf regelmatig ondersteund in arbeidskwesties die speelden. Wij hebben een heel prettige samenwerking waarin Frits de situatie niet alleen juridisch scherp analyseert maar ook erg goed de achterliggende factoren weet in te schatten. Hij denkt altijd een paar zetten vooruit en is daarnaast zeer flexibel bereikbaar voor vragen. Oplossingsgericht en zeer adequaat in zijn handelen.

Niet alleen wanneer het op een juridische kwestie aankomt maar ook in het opmaken van o.a. de juiste arbeidsovereenkomsten, meedenken in het correct opstellen van een personeelsbeleid of het nalopen van bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

Kortom voor een compleet juridisch vragenpakket waar jij als ondernemer niet altijd je focus op hebt is Frits de aangewezen persoon om je in te ondersteunen.

Lees verder
Frits Hommersom heeft mij, met meer dan volle tevredenheid, bijgestaan tijdens een conflict met een grote reisorganisator. Door Corona is de vakantie geannuleerd, maar van een restitutie van de zeer grote aanbetaling, kon geen sprake zijn, aldus de reisorganisator. Daar dacht de heer Hommersom heel anders over en na zijn adequate optreden, kreeg ik de volledige aanbetaling teruggestort plus incassokosten. Bij een volgend (dreigend) conflict, ga ik hem zeker weer vragen om mij bij te staan.
Nogmaals, mijn dank!
Lees verder

Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u deze website bezoekt, gaat u akkoord met de privacy- en cookieverklaring.